Folkeafstemninger

Ifølge grundloven skal der i visse situationer afholdes en bindende folkeafstemning om et lovforslag, som Folketinget har vedtaget. Herudover kan det ved lov bestemmes, at der skal afholdes en vejledende folkeafstemning om et bestemt emne.

Folkeafstemning den 1. juni 2022

Onsdag den 1. juni 2022 blev der afholdt folkeafstemning om Danmarks deltagelse i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet. Lovforslaget, der blev stemt om, blev vedtaget i Folketinget den 10. maj 2022. Se lovforslaget her.

Se resultaterne fra folkeafstemningen her.

 

Hvem kan stemme?

For at kunne stemme til en national folkeafstemning skal man have valgret til Folketinget og være optaget på valglisten. For at have valgret til Folketinget (og dermed også til nationale folkeafstemninger) skal man på afstemningsdagen

  • have dansk indfødsret (statsborgerskab)

  • være fyldt 18 år

  • have fast bopæl i riget

  • ikke være umyndig

For folkeafstemninger, der ikke afholdes på Færøerne henholdsvis i Grønland, gælder der særlige regler for personer, der midlertidigt har taget ophold de nævnte steder. Læs mere om valgret for personer med ophold på Færøerne og i Grønland.