Resultater fra seneste folketingsvalg

Endelig opgørelse over stemmerne ved folketingsvalget den 1. november 2022. Tallene er opgjort af Danmarks Statistik på grundlag af valgbøger fra valgbestyrelserne med resultatet af fintællingen i hver af de 92 opstillingskredse i Danmark.

Ifølge Danmarks Statistiks opgørelse er de afgivne gyldige stemmer samt mandaterne fordelt således:

    Stemmer       Mandater      
A.  Socialdemokratiet  971.995 50
B.  Radikale Venstre 133.931 7
C.  Det Konservative Folkeparti  194.820 10
D.  Nye Borgerlige 129.524 6
F.  SF - Socialistisk Folkeparti 293.186 15
I.  Liberal Alliance  278.656 14
K.  KD - Kristendemokraterne 18.276 -
M. Moderaterne 327.699 16
O. Dansk Folkeparti  93.428 5
Q,  Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti 31.787 -
V.  Venstre, Danmarks Liberale Parti     470.546 23
Æ. Danmarksdemokraterne - Inger Støjberg 286.796 14
Ø.  Enhedslisten - De Rød-Grønne  181.452 9
Å.  Alternativet 117.567 6
  Uden for partierne 4.288 -
  I alt 3.533.951 175

Det samlede vælgertal er på 4.269.048, og stemmeprocenten er 84,2 pct.

Der blev i alt afgivet 3.592.822 stemmer, heraf 351.962 brevstemmer svarende til en brevstemmeprocent på 9,8 pct.

Antallet af blanke stemmesedler udgør 46.272 og andre ugyldige stemmesedler 12.599 eller i alt 58.871 ugyldige stemmesedler svarende til en ugyldighedsprocent på 1,64 pct.