Kandidater til Europa-Parlamentsvalg

Kandidater til valget kan opstilles af de partier, der har ret til at deltage i valg til Europa-Parlamentet.

Kandidatlister til Europa-Parlamentsvalg skal indleveres til indenrigs- og sundhedsministeren senest syv uger før valgdagen.

En kandidatliste kan tidligst indleveres ni uger før valgdagen. Kandidatlister skal indleveres på en formular, der er godkendt af indenrigs- og sundhedsministeren.

Hvert parti kan kun indlevere én kandidatliste, og hver kandidatliste må højst indeholde navne på 20 kandidater.

 

Opstillingsformer 

De fleste partier opstiller deres kandidater sideordnet, dvs. at det alene er antallet af personlige stemmer, der er afgørende for, hvem der bliver valgt. Har to eller flere kandidater samme personlige stemmetal, trækkes der lod mellem de pågældende kandidater.

Anmelder et parti partiliste betyder det, at partiet opstiller kandidaterne i en bestemt rækkefølge, der som regel vil være afgørende for, hvem der bliver valgt.

Her kan du læse mere om opstillingsformerne og hvordan kandidaterne udvælges.