Valg til Inatsisartut, Landstinget i Grønland, den 6. april 2021

Fra tirsdag den 23. februar 2021 kan man brevstemme til landstingsvalget i Grønland.

Man kan brevstemme i Danmark i enhver kommune på det eller de steder, hvor der normalt holdes brevstemmeafgivning til valg, f.eks. på borgerservicecentre eller lignende.

For at deltage i valget til Landstinget skal man være optaget på valglisten. Betingelserne for at blive optaget på valglisten er:

  1. man skal have dansk indfødsret
  2. man skal være fyldt 18 år senest på valgdagen
  3. man skal have fast bopæl i Grønland på valgdagen, og umiddelbart forud for valgdagen have haft fast bopæl i Grønland i mindst 6 måneder
  4. man må ikke være umyndiggjort

Valgbestyrelsen optager dog efter særlig begæring visse personer på valglisten, som ikke opfylder bopælsbetingelsen, men som midlertidigt har taget ophold uden for Grønland, samt deres samlevende ægtefæller. Eksempelvis personer, der opholder sig uden for Grønland på grund af uddannelse eller af helbredsmæssige grunde.

For yderligere oplysninger henvises til brev vedr. brevstemmeafgivning til Inatsisartut den 6. april 2021 eller www.naalakkersuisut.gl.