Opstilling af kandidater

En person, der vil opstille som kandidat til et valg til Folketinget, kommunale eller regionale råd eller Europa-Parlamentet, skal anmelde sit kandidatur til den relevante myndighed.

Kandidater til folketingsvalg

Ved folketingsvalg kan man opstille enten som kandidat for et opstillingsberettiget parti eller som kandidat uden for partierne (løsgænger).

Ved folketingsvalg skal kandidatanmeldelser indleveres til Ankestyrelsen. En kandidat til folketingsvalg skal anmelde sig som kandidat i den eller de opstillingskredse, hvor den pågældende ønsker at opstille. En person kan anmelde sig som kandidat i én, flere eller alle opstillingskredse inden for samme storkreds.

Kandidater til kommunale og regionale valg

Ved kommunale og regionale valg skal man indlevere en kandidatliste til valgbestyrelsen i den kommune eller region, som man ønsker at opstille i. En kandidatliste skal mindst indeholde navnet på én kandidat, og må maksimalt indeholde 4 kandidater mere, end der kan vælges til den kommunalbestyrelse eller det regionsråd, som kandidatlisten opstiller til.

Kandidater til Europa-Parlamentsvalg

Kandidatlister til Europa-Parlamentsvalg skal indleveres til indenrigs- og sundhedsministeren senest kl. 12 7 uger før valgdagen. En kandidatliste kan tidligst indleveres 9 uger før valgdagen. Kandidatlister skal indleveres på en formular, der er godkendt af indenrigs- og sundhedsministeren.

Hvert parti kan kun indlevere én kandidatliste, og hver kandidatliste må højst indeholde 20 kandidater.