Folketingsvalg

Der vælges 179 medlemmer til Folketinget, heraf 2 på Færøerne og 2 i Grønland.

Valgret til Folketinget har enhver, der er fyldt 18 år, har dansk indfødsret og fast bopæl i riget. Personer, der er umyndige, har dog ikke valgret. Personer, der har valgret, vil normalt også være valgbare til Folketinget.

Folketingsvalget den 1. november 2022  

Opgørelse af folketingsvalget den 1. november 2022 med ministeriets officielle beregninger af kreds- og tillægsmandaternes fordeling.

Kreds- og tillægsmandaternes stedlige fordeling ved folketingsvalg 

I medfør af § 10, stk. 1, i folketingsvalgloven er der fastsat følgende fordeling af kreds- og tillægsmandater på landsdele og storkredse uden for Færøerne og Grønland:

  • Hovedstaden tillægges 51 mandater, hvoraf 40 kredsmandater og 11 tillægsmandater.
  • Sjælland-Syddanmark tillægges 64 mandater, hvoraf 49 kredsmandater og 15 tillægsmandater.
  • Midtjylland-Nordjylland tillægges 60 mandater, hvoraf 46 kredsmandater og 14 tillægsmandater.

Bekendtgørelse nr. 230 af 3. marts 2020 om fordeling af kreds- og tillægsmandater ved folketingsvalg

Beregning af kreds- og tillægsmandaternes stedlige fordeling ved folketingsvalg