Tidligere folkeafstemninger

Oplysninger om tidligere folkeafstemninger.

Folkeafstemning den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning 

Folkeafstemning den 25. maj 2014 om en fælles patentdomstol 

Der blev afholdt folkeafstemning om forslag til lov om en fælles patentdomstol søndag den 25. maj 2014. Samme dag blev der afholdt valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet.

Statistikbanken - statistiske oplysninger om seneste folkeafstemning (vælg "Befolkning og valg" i venstre kolonne, herefter fremkommer en oversigt i midten af billedet, hvor der vælges "Valg" og herefter "Folkeafstemninger" for at se oplysninger om folkeafstemningen om en fælles patentdomstol 2014).

Særnummer af Statistiske Efterretninger om folkeafstemningen om en fælles patentdomstol.

 

Folkeafstemning den 7. juni 2009 om ændring af tronfølgeloven

Statistikbanken - statistiske oplysninger om afstemningen (vælg "Befolkning og valg" i venstre kolonne, herefter fremkommer en oversigt i midten af billedet, hvor der vælges "Valg", herefter "Folkeafstemninger" og til sidst "Arkiv" for at se oplysninger om folkeafstemningen om tronfølgeloven 2009).

Særnummer af Statistiske Efterretninger om folkeafstemningen om ændring af tronfølgeloven den 7. juni 2009.

Bekendtgørelse af resultatet af folkeafstemningen om ændring af tronfølgeloven.

 

Folkeafstemningen den 28. september 2000 om Danmarks deltagelse i den fælles valuta

Se publikationen Folkeafstemningen den 28. september 2000 om Danmarks deltagelse i den fælles valuta.

 

Berigtigelse - Indenrigsministeriets bekendtgørelse af resultatet af folkeafstemningen den 28. september 2000 

Resultatet af folkeafstemningen den 28. september 2000 var opgjort på grundlag af de fra valgbestyrelserne modtagne valgbøger med resultatet af afstemningen i hver af de 103 opstillingskredse. En valgbestyrelse har efterfølgende indsendt en berigtigelse til valgbogen til Indenrigsministeriet, idet der i den tidligere indsendte valgbog var en fejl.

Indenrigsministeriets bekendtgørelse af resultatet af folkeafstemningen den 28. september 2000 - se berigtigelsen her.

 

Indenrigsministeriets bekendtgørelse af resultatet af folkeafstemningen den 28. september 2000 

På grundlag af de fra valgbestyrelserne modtagne valgbøger med resultatet af afstemningen i hver af de 103 opstillingskredse har Indenrigsministeriet i medfør af folketingsvalglovens § 102 foretaget den endelige opgørelse af resultatet af folkeafstemningen den 28. september 2000 om forslag til lov om Danmarks deltagelse i den fælles valuta.

Se Indenrigsministeriets bekendtgørelse af resultatet af folkeafstemningen den 28. september 2000 her.

 

Statistik over folkeafstemningen den 28. maj 1998 om Danmarks tiltrædelse af Amsterdamtraktaten

Se publikationen Folkeafstemningen den 28. maj 1998 om Danmarks tiltrædelse af Amsterdamtraktaten.