Kommunal-, bygdebestyrelses- og menighedsrepræsentationsvalget i Grønland den 6. april 2021

Brevstemmeafgivning til kommunal-, bygdebestyrelses- og menighedsrepræsentationsvalget i Grønland den 6. april 2021

Grønlandske vælgere, der midlertidigt opholder sig i Danmark, men har fast bopæl i Grønland, har mulighed for at brevstemme her i Danmark fra den 1. januar 2021.

Grønlandske vælgere kan brevstemme på ethvert borgerservicecenter eller folkeregister i Danmark.

Grønlandske vælgere, der er indlagt på et hospital i Danmark, har mulighed for at brevstemme på hospitalet.

Grønlandske vælgere, der indsat i institutioner under Kriminalforsorgen i Danmark, f.eks. i fængsler og arresthuse, har også mulighed for at brevstemme i det pågældende fængsel eller arresthus.

Hvornår er sidste frist for at brevstemme?

Der er ingen sidste frist for at afgive brevstemme. Brevstemmen skal dog være kommet frem til valgstedet i Grønland inden afstemningens afslutning på valgdagen den 6. april 2021 kl. 20:00 for at komme i betragtning. En brevstemme sendes med almindelig post.  

Mere information

I det omfang kommunen, hospitalet eller Kriminalforsorgen i forvejen er i besiddelse af brevstemmemateriale til kommunal- og regionalvalg og folketingsvalg, bør der ikke rekvireres yderligere materiale til brug for det forestående grønlandske valg. I modsat fald kan brevstemmemateriale (store og små sæt) rekvireres hos Rosendahls, Vandtårnsvej 83A, 2860 Søborg, tlf.nr. 43 22 73 00, e-mail: distribution@rosendahls.dk. Det er ikke muligt at bestille brevstemmemateriale via forlagets hjemmeside.

Yderligere information om brevstemmeafgivning til de lokale valg i Grønland den 6. april 2021 kan findes i Social- og Indenrigsministeriets breve af 18. december 2021 til samtlige kommuner, Kriminalforsorgen og udvalgte hospitaler.