Folkeafstemninger

Ifølge grundloven skal der i visse situationer afholdes en bindende folkeafstemning om et lovforslag, som Folketinget har vedtaget.

Det kan f.eks. være, hvis valgretsalderen skal sættes ned, hvis grundloven skal ændres, eller i visse spørgsmål om Danmarks medlemskab af EU. Herudover kan det ved lov bestemmes, at der skal afholdes en vejledende folkeafstemning om et bestemt emne. Ret til at deltage i folkeafstemninger har enhver, der har valgret til Folketinget.

 

Folkeafstemning den 1. juni 2022 om Danmarks deltagelse i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet