Valg til Europa-Parlamentet

Valg af medlemmer til Europa-Parlamentet afholdes hvert femte år i maj eller juni måned i EU's medlemsstater.

Det seneste Europa-Parlamentsvalg i Danmark blev afholdt søndag den 9. juni 2024, hvor der blev valgt 15 medlemmer. Danmark har 15 ud af de 720 medlemmer i Europa-Parlamentet. 

Det næste Europa-Parlamentsvalg skal afholdes i 2029.

Hvem kan stemme? 

Valgret til Europa-Parlamentet har i Danmark enhver, der er fyldt 18 år, og som herudover

  • har dansk indfødsret og fast bopæl i Danmark eller i et af de øvrige EU-lande eller
  • er statsborger i et af de øvrige EU-lande og har fast bopæl i Danmark.

Udlandsdanskere, der er optaget på valglisten til folketingsvalg i henhold til folketingsvalglovens § 2, vil også automatisk være berettiget til at stemme til Europa-Parlamentsvalg i Danmark. Derudover kan danske statsborgere, der midlertidigt opholder sig på Færøerne eller i Grønland eller i et tredjeland (land uden for EU), blive optaget på en særlig valgliste til Europa-Parlamentsvalget. Læs mere om udenlandsdanskeres valgret her.

Følgende personer har derimod ikke valgret til Europa-Parlamentsvalg:

  • udlændinge, der er udvist ved endelig dom (efter udlændingelovens §§ 22-24 eller 25 c), og
  • udlændinge, der er udvist ved endelig afgørelse (efter udlændingelovens §§ 25-25 b).

Tegnsprogsvideo om Europa-Parlamentsvalg