Valg til Europa-Parlamentet

Valg af medlemmer til Europa-Parlamentet afholdes hvert femte år i maj eller juni måned i EU's medlemsstater.

Det næste Europa-Parlamentsvalg i Danmark skal afholdes søndag den 9. juni 2024, hvor Danmark skal vælge 15 ud af 720 medlemmer i Europa-Parlamentet.

Det seneste Europa-Parlamentsvalg i Danmark blev afholdt søndag den 26. maj 2019, hvor der blev valgt 14 medlemmer. Danmark har 14 ud af de 705 medlemmer i Europa-Parlamentet. Find afstemningsresultaterne på Danmarks Statistiks valghjemmeside her.

Hvem kan stemme? 

Valgret til Europa-Parlamentet har i Danmark enhver, der er fyldt 18 år, og som herudover

  • har dansk indfødsret og fast bopæl i Danmark eller i et af de øvrige EU-lande eller
  • er statsborger i et af de øvrige EU-lande og har fast bopæl i Danmark.

Udlandsdanskere, der er optaget på valglisten til folketingsvalg i henhold til folketingsvalglovens § 2, vil også automatisk være berettiget til at stemme til Europa-Parlamentsvalg i Danmark. Derudover kan danske statsborgere, der midlertidigt opholder sig på Færøerne eller i Grønland eller i et tredjeland (land uden for EU), blive optaget på en særlig valgliste til Europa-Parlamentsvalget. Læs mere om udenlandsdanskeres valgret her.

Følgende personer har derimod ikke valgret til Europa-Parlamentsvalg:

  • udlændinge, der er udvist ved endelig dom (efter udlændingelovens §§ 22-24 eller 25 c), og
  • udlændinge, der er udvist ved endelig afgørelse (efter udlændingelovens §§ 25-25 b).