Kommunale og regionale valg

Valg af medlemmer til kommunalbestyrelser og regionsråd skal ifølge den kommunale og regionale valglov afholdes hvert fjerde år. Valget finder altid sted den tredje tirsdag i november i valgåret.

Valgret til kommunalbestyrelser og regionsråd har enhver, der er fyldt 18 år og har fast bopæl i kommunen. For personer, der ikke er statsborgere i et EU-land eller i Island eller Norge, er valgretten dog betinget af 4 års forudgående fast bopæl i riget. Personer, der har valgret til kommunalbestyrelser og regionsråd, vil normalt også være valgbare hertil.