Hvordan stemmer jeg?

For at kunne stemme til folketingsvalg, valg til Europa-Parlamentet, kommunale og regionale valg og landsdækkende folkeafstemninger skal du være optaget på valglisten. Her kan du finde information om, hvordan man bliver optaget på valglisten, samt om, hvordan du stemmer til danske valg og folkeafstemninger.

Optagelse på valglisten 

For at kunne stemme til valg og folkeafstemninger i Danmark skal du være optaget på valglisten. Det bliver du automatisk, hvis du på valgdagen har dansk indfødsret (er dansk statsborger), er fyldt 18 år og senest 7 dage før valgdagen har fast bopæl i Danmark (er bopælsregistreret i CPR). Du vil i så fald blive optaget på valglisten i din bopælskommune, det vil sige den kommune, hvor du er bopælsregistreret i CPR senest 15.-dagen før valgdagen, eller, hvis du er flyttet hertil fra udlandet kort tid inden valget, 7 dage før valgdagen.

Hvis du flytter til udlandet og i forbindelse hermed registreres i CPR som udrejst, kan du normalt ikke optages på valglisten og kan derfor ikke deltage i valg i Danmark. Det kan du kun, hvis du tilhører en af de persongrupper, der uanset udlandsopholdet anses for at have bevaret fast bopæl i riget i valgmæssig henseende, f.eks. hvis du er udsendt for Udenrigsministeriet eller udsendt som ansat af en dansk offentlig myndighed, arbejder for en dansk virksomhed eller hjælpeorganisation i udlandet, er studerende, eller du opholder dig i udlandet af helbredsmæssige grunde.

Endvidere gælder særlige regler for personer, der midlertidigt har taget ophold på Færøerne eller i Grønland.

Hvis du er dansk statsborger og bor i et andet EU-land, eller statsborger fra et andet EU-land og bor fast i Danmark, kan du endvidere stemme til Europa-Parlamentsvalg. I de fleste tilfælde vil du skulle søge særskilt om at komme på valglisten til Europa-Parlamentsvalget.

Hvordan stemmer jeg på valgdagen? 

For at stemme på valgdagen skal du møde personligt op på det afstemningssted, som står anført på dit valgkort. For afstemninger, der finder sted på hverdage, har afstemningsstederne åbent i tidsrummet kl. 8-20, og for afstemninger, der finder sted på lørdage, søndage og andre helligdage, har afstemningsstederne åbent i tidsrummet kl. 9-20. På visse småøer kan kommunalbestyrelsen beslutte, at afstemninger, der finder sted på hverdage, først begynder kl. 9.

Inden du afgiver din stemme, skal du aflevere dit valgkort til valglisteføreren og oplyse din fødselsdato (både dag, måned og årstal). Valglisteføreren vil herefter krydse dig af på valglisten. Har du ikke medbragt dit valgkort, udskriver valglisteføreren et valgkort til dig. Du kan blive bedt om at oplyse dit navn og bopæl for at tjekke, at du er den person, som du udgiver dig for eller som står på valgkortet. I visse tilfælde kan du også blive bedt om at vise legitimation, evt. billedlegitimation.

Stemmesedlen 

Når valglisteføreren har afmærket dit navn på valglisten, får du udleveret en stemmeseddel.

Du bliver herefter ført over til stemmerummet, hvor du skal gå ind alene og afgive din stemme. For at stemme skal du sætte et kryds ved et partinavn (kaldet ”listenavn”, hvis det er til et kommunal- og  regionalvalg, eller ”kandidatliste”, hvis det er Europa-Parlamentsvalg) eller en kandidat. Ved folkeafstemninger skal du sætte kryds ved ”Ja”, hvis du kan støtte det lovforslag eller den lov, der er sendt til afstemning, eller ved ”nej”, hvis du ikke kan støtte lovforslaget/loven.

Du kan også stemme blankt, det vil sige lade være med at skrive noget på stemmesedlen. Din stemmeseddel vil i så fald være ugyldig og vil ikke blive talt med i resultatet, men vil tælle med i antallet af afgivne stemmer og dermed få betydning for, hvor stor valgdeltagelsen bliver.

Hvis du kommer til at stemme forkert 

Hvis du skriver forkert eller du er kommet til at rive stemmesedlen i stykker, kan du få udleveret en ny stemmeseddel ved at henvende dig til en valgtilforordnet uden for stemmerummet. Du kan dog ikke bytte stemmesedlen, hvis du har lagt den i stemmekassen. Når du er færdig med at stemme, skal du folde stemmesedlen sammen og lægge den i stemmekassen uden for stemmerummet, hvor en tilforordnet vælger vil holde øje med, at stemmesedlen bliver lagt rigtigt i stemmekassen, og at ingen får mulighed for at se, hvad du har stemt. Du må ikke vise nogen, hvad du har stemt.

Hvis du har brevstemt inden valgdagen 

Hvis du allerede inden valget har brevstemt, og brevstemmen inden valget er taget i betragtning, det vil sige valgbestyrelsen ved gennemgangen af brevstemmesedlerne har konstateret, at brevstemmen er korrekt håndteret og derfor skal tælle med ved opgørelsen af valget, kan du ikke stemme igen på valgdagen. Når valgbestyrelsen inden valget gennemgår alle de afgivne brevstemmer og blandt andet beslutter, om de kan tages i betragtning, krydser de nemlig de vælgere af på valglisten, der har afgivet brevstemmer, der kan tages i betragtning, og du vil derfor ikke længere stå på valglisten, hvis du møder op på valgdagen for at stemme og vil derfor heller ikke få udleveret en stemmeseddel.