Folketingsvalg siden 1945

Kun 10 gange har der været udskrevet valg uden, at der var en speciel årsag, dvs. kun 10 regeringer har siddet en hel valgperiode.

Tabel: Folketingsvalg siden 1945

Valgdato 

 Årsag til valgudskrivelse

30. oktober 1945

Befrielsesvalget 

28. oktober 1947 

Sydslesvig 

5. september 1950 

Importreguleringen 

21. april 1953 

Grundlov 

22. september 1953 

Grundlov 

14. maj 1957 

Slutningen af 4-årig periode 

15. november 1960 

Slutningen af 4-årig periode 

22. september 1964 

Slutningen af 4-årig periode 

22. november 1966 

Skattereform-kildeskat 

23. januar 1968 

Økonomiske situation 
(indefrysning af dyrtidsportioner) 

21. september 1971 

Slutningen af 4-årig periode 

4. december 1973 

Økonomisk politik,boligpolitik mv. 
(Erhard Jakobsens udebliven fra afstemning) 

9. januar 1975 

Venstres helhedsplan 

15. februar 1977 

Kriseoplæg 

23. oktober 1979 

SV-regeringens sammenbrud 

8. december 1981 

Anbringelse af pensionsmidler 

10. januar 1984 

Forkastet finanslov 

8. september 1987 

Slutningen af 4 årig periode 

10. maj 1988 

NATO-valget 

12. december 1990

Helhedsplan - 6% skatten

21. september 1994

Slutningen af 4-årig periode

11. marts 1998

Slutningen af 4-årig periode

20. november 2001

Slutningen af 4-årig periode

8. februar 2005

Slutningen af 4-årig periode

13. november 2007

Parlamentarisk situation

15. september 2011 

Slutningen af 4-årig periode

18. juni 2015

Slutningen af 4-årig periode

 5. juni 2019

Slutningen af 4-årig periode

1. november 2022

Parlamentarisk situation