Kreds- og tillægsmandaters stedlige fordeling ved folketingsvalg

Fordelingen af kreds- og tillægsmandater på landsdele og storkredse uden for Færøerne og Grønland

I medfør af § 10, stk. 1, i folketingsvalgloven er der fastsat følgende fordeling af kreds- og tillægsmandater på landsdele og storkredse uden for Færøerne og Grønland:

  • Hovedstaden tillægges 51 mandater, heraf 40 kredsmandater og 11 tillægsmandater
  • Sjælland-Syddanmark tillægges 64 mandater, heraf 49 kredsmandater og 15 tillægsmandater
  • Midtjylland-Nordjylland tillægges 60 mandater, heraf 46 kredsmandater og 14 tillægsmandater