Valg til Europa-Parlamentet

Valg af medlemmer til Europa-Parlamentet afholdes hvert femte år i EU's medlemsstater.

Ved valget i 2019 blev der valgt 14 medlemmer i Danmark. Indtil Storbritannien træder ud af EU, har Danmark 13 ud af 751 medlemmer af Europa-Parlamentet. Når Storbritannien er trådt ud af EU, har Danmark 14 ud af 705 medlemmer. 

Valgret til Europa-Parlamentet har i Danmark enhver, der er fyldt 18 år, og som herudover har dansk indfødsret og fast bopæl i Danmark eller i et af de øvrige EU-lande eller er statsborger i et af de øvrige EU-lande og har fast bopæl i Danmark. Ved en lovændring i 2016 har personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, fået valgret til Europa-Parlamentet. Personer, der har valgret, vil normalt også være valgbare til Europa-Parlamentet.

Statistikbanken indeholder statistiske oplysninger om det seneste valg (vælg "Befolkning og valg" i venstre kolonne, herefter fremkommer en oversigt i midten af billedet, hvor der vælges "Valg" og herefter "Europa-Parlamentsvalg" for at se oplysninger om Europa-Parlamentsvalget 2019)

Se opgørelsen af Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019 fra Danmarks Statistik