Valg til Europa-Parlamentet

Valg af medlemmer til Europa-Parlamentet afholdes hvert femte år i EU's medlemsstater.

Ved valget i 2024 blev der valgt i alt 720 medlemmer til Europa-Parlamentet, heraf 15 i Danmark.

Valgret til Europa-Parlamentet har i Danmark enhver, der er fyldt 18 år, og som herudover har dansk indfødsret og fast bopæl i Danmark eller i et af de øvrige EU-lande eller er statsborger i et af de øvrige EU-lande og har fast bopæl i Danmark. Ved en lovændring i 2016 har personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, fået valgret til Europa-Parlamentet. Personer, der har valgret, vil normalt også være valgbare til Europa-Parlamentet.

Statistikbanken indeholder statistiske oplysninger om det seneste valg (vælg "Borgere" i venstre kolonne, herefter fremkommer en oversigt i midten af billedet, hvor der vælges "Demokrati" og herefter "Europa-Parlamentsvalg" for at se oplysninger om Europa-Parlamentsvalget 2024).

Se opgørelsen af Europa-Parlamentsvalget den 9. juni 2024 fra Danmarks Statistik.