Brexit: Briter bosat i Danmark

Brexit: Hvad betyder det for herboende briters ret til at stemme og stille op til kommunale og regionale valg og Europa-Parlamentsvalg i Danmark?

Fra den 1. januar 2024 gælder der ikke længere nogen særordning for briter bosat i Danmark. Det betyder, at de er stillet som tredjelandsborgere.

Kommunal- og regionvalg i Danmark

Briter, der bor i Danmark, kan ligesom andre tredjelandsborgere stemme og stille op til kommunale og regionale valg i Danmark, hvis de uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark i de sidste 4 år forud for valgdagen.

Europa-Parlamentsvalg i Danmark

Briter, der bor i Danmark, kan ligesom andre tredjelandsborgere ikke stemme og stille op til Europa-Parlamentsvalg i Danmark.

Hvis du vil vide mere om Brexit

Du kan også læse mere om Brexit på Udenrigsministeriets Brexit-hjemmeside.