Lagtingsvalget på Færøerne den 8. december 2022

Brevstemmeafgivning til lagtingsvalget på Færøerne den 8. december 2022 

Færøske vælgere, der midlertidigt opholder sig i Danmark, men har fast bopæl på Færøerne, har mulighed for at brevstemme til lagtingsvalget på Færøerne den 8. december 2022 her i Danmark.

Hvor kan man brevstemme i Danmark til lagtingsvalget på Færøerne?

Færøske vælgere kan brevstemme på ethvert borgerservicecenter eller folkeregister i Danmark.

Færøske vælgere, der er indlagt på et sygehus i Danmark, har mulighed for at brevstemme på sygehuset.

Færøske vælgere, der indsat i institutioner under Kriminalforsorgen i Danmark, f.eks. i fængsler og arresthuse, har også mulighed for at brevstemme i det pågældende fængsel eller arresthus.

Hvornår er sidste frist for at brevstemme?

Det er muligt at brevstemme indtil dagen før lagtingsvalget. Brevstemmen skal dog for at tælle med i valgopgørelsen være kommet frem til den respektive valgbestyrelse på Færøerne, inden afstemningen begynder kl. 10.00 på valgdagen den 8. december 2022. En brevstemme sendes med almindelig post.

Mere information

Indenrigs- og Sundhedsministeriet sender brevstemmemateriale til alle kommuner, Kriminalforsorgen og udvalgte sygehuse. Ekstra eksemplarer af brevstemmemateriale kan rekvireres ved henvendelse til ministeriet på valg@im.dk.

Yderligere information om brevstemmeafgivning til lagtingsvalget på Færøerne den 8. december 2022 kan findes i Indenrigs- og Boligministeriets breve af 14. november 2022 til alle kommuner, Kriminalforsorgen og udvalgte sygehuse. Der er også en vejledning om at brevstemme ved færøske valg og en oversigt med postadresser til de færøske kommuner.