Oversigt over partistøtte for 2022 på grundlag af deltagelse i folketingsvalget den 5. juni 2019 samt folketingsvalget den 31. oktober og 1. november 2022

Partier, der deltog i folketingsvalget den 5. juni 2019, får i 2022 udbetalt partistøtte på grundlag af partiets stemmetal ved valget i 2019.

Partier, der første gang deltog i folketingsvalget den 1. november 2022 (31. oktober 2022 for færøske partier), får i 2022 udbetalt partistøtte på grundlag af partiets stem-metal ved valget i 2022. For disse partier udbetales partistøtten med en forholds-mæssig del af den årlige partistøtte, regnet fra udgangen af den måned, hvor folke-tingsvalget blev afholdt.

Nedenstående oversigt viser hvert af partiernes stemmetal ved folketingsvalget den 5. juni 2019 henholdsvis den 1. november 2022 (31. oktober 2022 for færøske partier) og det beløb, partierne er berettiget til at få udbetalt i 2022 i henhold til partistøttelo-vens § 2. Støttebeløbet i 2022 udgør 34,75 kr. pr. stemme (antal stemmer på partiet ved folketingsvalget x 34,75 kr.). Derudover fremgår dato for udbetaling samt det udbetalte beløb.

Partistøttemodtagende partier i Danmark

Støtte på grundlag af deltagelse i folketingsvalget den 5. juni 2019

 

Beregnet til:

Udbetalt:

Socialdemokratiet

914.882 x 34,75 kr. = 31.792.149,50 kr.

14. juni 2022
31.792.149,00 kr.

Radikale Venstre

304.714 x 34,75 kr. = 10.588.811,50 kr.

24. juni 2022
10.588.811,50 kr.

Det Konservative Folkeparti

233.865 x 34,75. = 8.126.808,75 kr.

18. januar 2022
8.126.808,75 kr.

Nye Borgerlige

83.201 x 34,75 kr. = 2.891.234,75 kr.

26. januar 2022
2.891.234,75 kr.

Borgerlisten1

29.600 x 34,75 kr. = 1.028.600,00 kr.

21. januar 2022
1.028.600,00 kr.2

SF – Socialistisk Folkeparti

272.304 x 34,75 kr. = 9.462.564,00 kr.

29. juni 2022
9.462.564,00 kr.

Liberal Alliance

82.270 x 34,75 kr. = 2.858.882,50 kr.

9. februar 2022
2.858.882,50 kr.

Kristendemokraterne

60.944 x 34,75 kr. = 2.117.804,00 kr.

4. marts 2022
2.117.804,00 kr.

Dansk Folkeparti

308.513 x 34,75 kr. = 10.720.826,75 kr.

21. februar 2022
10.720.826,75 kr.

Stram Kurs    

63.114 x 34,75 kr. =
2.193.211,50 kr.

28. september 2022
2.193.211,50 kr.

Venstre, Danmarks Liberale Parti 

826.161 x 34,75 kr. =
28.709.094,75 kr.

1. februar 2022
28.709.094,75 kr.

Enhedslisten – De Rød-Grønne

245.100 x 34,75 kr. = 8.517.225,00 kr.

26. august 2022
8.517.225,00 kr.

Alternativet

104.278 x 34,75 kr. = 3.623.660,50 kr.

31. august 2022
3.623.660,50 kr.

Støtte på grundlag af deltagelse i folketingsvalget den 1. november 2022

 

Beregnet til:

Udbetalt:

Moderaterne

327.699 x 34,75 kr. / 12 = 948.961,6875 kr.

3. januar 2023
948.961,69 kr.

Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti

31.787 x 34,75 kr. / 12 = 92.049,8542 kr.

24. november 2022
92.049,85 kr.

Danmarksdemokraterne – Inger Støjberg

286.796 x 34,75. = 830.513,4167 kr.

23. november 2022
830.513,42 kr.

 

I alt udbetalt til partier i Danmark:                                      124.502.397,96 kr.

 

Partistøttemodtagende partier på Færøerne og i Grønland

Støtte på grundlag af deltagelse i folketingsvalget den 5. juni 2019

 

Beregnet til:

Udbetalt:

Færøerne

Fólkaflokkurin

6.181 x 34,75 kr. =
214.789,75 kr.

18. marts 2022
214.789,75 kr.

Sambandsflokkurin

7.360 x 34,75 kr. =
255.760,00 kr. 

30. marts 2022
255.760,00 kr.

Javnaðarflokkurin

6.640 x 34,75 kr. =
230.740,00 kr.

2. marts 2022
230.740,00 kr.

Tjóðveldi

4.832 x 34,75 kr. =
167.912,00 kr.

-

Støtte på grundlag af deltagelse i folketingsvalget den 31. oktober 2022

 

Beregnet til:

Udbetalt:

Miðflokkurin3

1.217 x 34,75 kr. / 12 * 2 =
7048,4583 kr.

-

 

 

 

Støtte på grundlag af deltagelse i folketingsvalget den 5. juni 2019

 

Beregnet til:

Udbetalt:

Grønland

Inuit Ataqatigiit

6.867 x 34,75 kr. =
238.628,25 kr.

11. august 2022
238.628,25 kr.     

Siumut

6.063 x 34,75 kr. =
210.689,25 kr.

21. november 2022
210.689,25 kr.

Demokraatit

2.258 x 34,75 kr. =
78.465,50 kr. 

11. januar 2022
78.465,50 kr.

Nunatta Qitornai

1.622 x 34,75 kr. =
56.364,50 kr. 

-

Naleraq

1.564 x 34,75 kr. =
54.349,00 kr. 

1. februar 2022
54.349,00 kr.

Atassut

1.098 x 34,75 kr.
38.155,50 kr. 

10. oktober 2022
38.155,50 kr.

 

I alt udbetalt til partier på Færøerne og i Grønland:             1.121.577,25 kr.

 

I alt udbetalt til partier i Danmark, på Færøerne og i Grønland i 2022:

124.502.397,96 kr. + 1.121.577,25 kr. =                             125.623.975,21 kr.

 

1 Partiet hed tidligere Klaus Riskær Pedersen.

2 Borgerlisten har tilbagebetalt 647,58 kr. af den udbetalte partistøtte for 2022.

3 Sagsbehandling endnu ikke afsluttet.