Partistøtte

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udbetaler partistøtte på grundlag af folketingsvalg, regionerne på grundlag af regionalvalg og kommunerne på grundlag af kommunalvalg.

Statslig partistøtte 

Partier, der har deltaget i folketingsvalget den 1. november 2022, er berettiget til partistøtte, hvis mindst én af følgende betingelser er opfyldt:

  • Partiet har opnået repræsentation i Folketinget ved valget.
  • Partiet har fået mindst 64.621 stemmer ved valget.
  • Partiet har fået mindst 40.389 stemmer ved valget og har ved kommunal- og regionalvalget i 2021 opnået repræsentation i mindst ét regionsråd eller i mindst tre kommunalbestyrelser.

Kandidater uden for partierne, der har deltaget i folketingsvalget den 1. november 2022, er berettiget til partistøtte, hvis mindst én af følgende betingelser er opfyldt:

  • Kandidaten har opnået repræsentation i Folketinget.
  • Kandidaten har fået mindst 16.156 stemmer ved valget.

Der ydes ikke partistøtte til kandidater, der opstiller for et parti.

Regional partistøtte 

Kandidatlister, der har deltaget i det seneste regionalvalg, er berettiget til partistøtte, hvis mindst én af følgende betingelser er opfyldt:

  • Kandidatlisten har opnået repræsentation i regionsrådet ved valget.
  • Kandidatlisten har fået et antal stemmer, der mindst svarer til 0,8/41 af samtlige gyldige stemmer ved valget.

Antallet af stemmer i betingelse 2 kan udregnes på følgende måde:

(Antallet af gyldige stemmer ved seneste valg) / 41 * 0,8 = (antallet af stemmer skal rundes op til nærmeste hele tal)

Der ydes ikke partistøtte til kandidater, der opstiller for en kandidatliste.

Kommunal partistøtte 

Kandidatlister, der har deltaget i det seneste kommunalvalg, er berettiget til partistøtte, hvis mindst én af følgende betingelser er opfyldt:

  • Kandidatlisten har opnået repræsentation i kommunalbestyrelsen.
  • Kandidatlisten har fået et antal stemmer, der mindst svarer til 4/5 af samtlige gyldige stemmer ved valget delt med kommunalbestyrelsens medlemstal.

Antallet af stemmer i betingelse 2 kan udregnes på følgende måde:

(Antallet af gyldige stemmer ved seneste valg) / (kommunalbestyrelsens medlemstal) * 0,8 = (antallet af stemmer skal rundes op til nærmeste hele tal)

Der ydes ikke partistøtte til kandidater, der opstiller for en kandidatliste.

Ændring af partiregnskabsloven og partistøtteloven pr. 1. januar 2024

Læs her orienteringsbrev om ændringer af partiregnskabsloven og partistøtteloven pr. 1. januar 2024 (PDF). Brevet orienterer om nye bundgrænser for offentlig partistøtte, ny indberetning for visse folketingspartiers kredsorganisationer og folketingskandidater samt straf for manglende indsendelse af partiregnskab.

Ændring af partiregnskabsloven og partistøtteloven pr. 1. juli 2017

Læs her orienteringsbrev om ændringerne af partiregnskabsloven og partistøtteloven pr. 1. juli 2017 (PDF). Brevet indeholder bl.a. oplysninger om forbud mod anonyme bidrag, indberetningspligt for bidrag modtaget af kandidater, offentliggørelse af bidrag modtaget af kandidatlister og kandidater samt revisionspligt for partiernes landsorganisationers regnskaber.