Kommunal- og amtsråds/regionsrådsvalg afholdt siden 1920

Valg til amtsråd før 1935

Før 1935 blev der afholdt valg til amtsråd hver 6. år (modsat kommunale valg, som blev afholdt hver 4. år). Valg til amtsråd blev før 1935 afholdt i sidste halvdel af april måned. Ved en lovændring i 1933 blev valgperioden for amtsråd ændret, så den fremover ville følge de kommunale valg. Valgperioden for de siddende amtsråd blev forlænget med et år, således at der blev afholdt samtidigt valg til kommunale og amtskommunale råd for første gang i 1937. Endvidere blev der ved lovændringen i 1933 indført direkte valg til amtsrådene.

Udsættelse af kommunal- og amtsrådsvalgene 1941

På grund af krigen blev valgene, som skulle have fundet sted i 1941, udsat i flere omgange, og blev først afholdt i 1943, hvor datoen blev fastsat ved kongelig anordning.

Fast valgdato for hele landet fra 1943

Indtil kommunalvalget i 1943 var valgdagen ikke fast, men valget skulle afholdes i den første halvdel af marts måned i valgåret.  

Siden 1920 har der været afholdt valg til kommunale og (fra 1935) amtskommunale råd i følgende år:  

 • Marts 1921
 • Marts 1925
 • Marts 1929
 • Marts 1933 

6 kommuner i Viborg Amt havde pga. kommunedelinger en anden 4-årig periode for valgets afholdelse end kommunerne i øvrigt. Det bortfaldt ved en lovændring i 1933, således at der i marts 1933 blev afholdt valg samtidigt i samtlige landets kommuner.

 • Marts 1937
 • Onsdag d. 5. maj 1943
 • Tirsdag d. 12. marts 1946
 • Tirsdag d. 14. marts 1950
 • Tirsdag d. 2. marts 1954
 • Tirsdag d. 4. marts 1958
 • Tirsdag d. 6. marts 1962
 • Tirsdag d. 8. marts 1966
 • Tirsdag d. 3. marts 1970
 • Tirsdag d. 5. marts 1974
 • Tirsdag d. 7. marts 1978
 • Tirsdag d. 17. november 1981
 • Tirsdag d. 19. november 1985
 • Tirsdag d. 21. november 1989
 • Tirsdag d. 16. november 1993
 • Tirsdag d. 18. november 1997
 • Tirsdag d. 20. november 2001
 • Tirsdag d. 15. november 2005
 • Tirsdag d. 17. november 2009
 • Tirsdag d. 19. november 2013
 • Tirsdag d. 21. november 2017

  Det næste kommunal- og regionalvalg afholdes den 16. november 2021.