Endelig opgørelse af folketingsvalget den 18. juni 2015

Endelig opgørelse over stemmerne ved folketingsvalget den 18. juni 2015. Tallene er opgjort af Danmarks Statistik på grundlag af valgbøger fra valgbestyrelserne med resultatet af fintællingen i hver af de 92 opstillingskredse i Danmark.

Ifølge Danmarks Statistiks opgørelse er de afgivne gyldige stemmer samt mandaterne fordelt således:

 

    Stemmer Mandater 
 A.  Socialdemokratiet  924.940 47
 B.  Radikale Venstre  161.009 8
 C.  Det Konservative Folkeparti  118.003 6
 F.  SF - Socialistisk Folkeparti  147.578 7
 I.  Liberal Alliance  265.129 13
 K.  Kristendemokraterne  29.077 -
 O.  Dansk Folkeparti  741.746 37
 V.  Venstre, Danmarks Liberale Parti  685.188 34 
 Ø.  Enhedslisten - De Rød-Grønne  274.463 14
 Å.  Alternativet 168.788 9
  Uden for partierne  3.066  -
  I alt  3.518.987  175

 

Det samlede vælgertal er på 4.145.105, og stemmeprocenten er 85,89 pct.

Der blev i alt afgivet 3.560.060 stemmer, heraf 308.883 brevstemmer svarende til en brevstemmeprocent på 8,68 pct.

Antallet af blanke stemmesedler udgør 29.920 og andre ugyldige stemmesedler 11.153 eller i alt 41.073 ugyldige stemmesedler svarende til en ugyldighedsprocent på 1,15 pct.