Endelig opgørelse af folketingsvalget den 15. september 2011

Endelig opgørelse over stemmerne ved folketingsvalget den 15. september 2011. Tallene er opgjort af Danmarks Statistik på grundlag af valgbøger fra valgbestyrelserne med resultatet af fintællingen i hver af de 92 opstillingskredse i Danmark.

Ifølge Danmarks Statistiks opgørelse er de afgivne gyldige stemmer samt mandaterne fordelt således:

 

 

Stemmer

Mandater 

 A. 

 Socialdemokratiet 

879.615

44

 B. 

 Radikale Venstre 

336.698

17

 C. 

 Det Konservative Folkeparti 

175.047

8

 F. 

 SF - Socialistisk Folkeparti 

326.192

16

 I. 

 Liberal Alliance 

176.585 

9

 K. 

 Kristendemokraterne 

28.070 

0

 O. 

 Dansk Folkeparti 

436.726 

22

 V. 

 Venstre, Danmarks Liberale Parti 

947.725 

47 

 Ø. 

 Enhedslisten - De Rød-Grønne 

236.860 

12

 

 Uden for partierne 

1.850 

-

 

 I alt 

3.545.368 

175

I forhold til det samlede vælgertal, der er opgjort til 4.079.910, er stemmeprocenten 87,74 pct.

Der blev i alt afgivet 3.579.675 stemmer, heraf 278.245 brevstemmer svarende til en brevstemmeprocent på 7,77 pct.

Antallet af blanke stemmesedler udgør 22.815 og andre ugyldige stemmesedler 11.492 eller i alt 34.307 ugyldige stemmesedler svarende til en ugyldighedsprocent på 0,96 %.