Endelig opgørelse af folketingsvalget den 5. juni 2019

Endelig opgørelse over stemmerne ved folketingsvalget den 5. juni 2019. Tallene er opgjort af Danmarks Statistik på grundlag af valgbøger fra valgbestyrelserne med resultatet af fintællingen i hver af de 92 opstillingskredse i Danmark.

Ifølge Danmarks Statistiks opgørelse er de afgivne gyldige stemmer samt mandaterne fordelt således:

    Stemmer       Mandater      
A.  Socialdemokratiet  914.882 48
B.  Radikale Venstre 304.714 16
C.  Det Konservative Folkeparti  233.865 12
D.  Nye Borgerlige 83.201 4
E. Klaus Riskær Pedersen 29.600 -
F.  SF - Socialistisk Folkeparti 272.304 14
I.  Liberal Alliance  82.270 4
K.  Kristendemokraterne 60.944 -
O. Dansk Folkeparti  308.513 16
P.  Stram Kurs 63.114 -
V.  Venstre, Danmarks Liberale Parti     826.161 43
Ø.  Enhedslisten - De Rød-Grønne  245.100 13
Å.  Alternativet 104.278 5
  Uden for partierne 2.774 -
  I alt 3.531.720 175

Det samlede vælgertal er på 4.219.537, og stemmeprocenten er 84,6 pct.

Der blev i alt afgivet 3.569.521 stemmer, heraf 298.612 brevstemmer svarende til en brevstemmeprocent på 8,4 pct.

Antallet af blanke stemmesedler udgør 27.781 og andre ugyldige stemmesedler 10.020 eller i alt 37.801 ugyldige stemmesedler svarende til en ugyldighedsprocent på 1,06 pct.