Endelig opgørelse af folketingsvalget den 20. november 2001

På grundlag af de fra valgbestyrelserne modtagne valgbøger med resultatet af valget i hver af de 103 opstillingskredse har Indenrigsministeriet foretaget den endelige opgørelse af folketingsvalget i Danmark tirsdag den 20. november 2001.

Ifølge denne opgørelse er de afgivne gyldige stemmer samt mandaterne fordelt således:

 

Stemmer

Mandater

A. Socialdemokratiet

1.003.323

52

B. Det Radikale Venstre

179.023

9

C. Det Konservative Folkeparti

312.770

16

D. Centrum-Demokraterne

61.031

0

F. Socialistisk Folkeparti

219.842

12

O. Dansk Folkeparti

413.987

22

Q. Kristeligt Folkeparti

78.793

4

V. Venstre, Danmarks Liberale Parti

1.077.858

56

Z. Fremskridtspartiet

19.340

0

Ø. Enhedslisten – De Rød-Grønne

82.685

4

Uden for partierne

1.016

0

I alt

 

175I forhold til det samlede vælgertal, der er opgjort til 3.998.957, er stemmeprocenten 87,15. Der blev i alt afgivet 3.484.915 stemmer, heraf 174.318 brevstemmer svarende til en brevstemmeprocent på 5,00. Antallet af blanke stemmesedler udgør 25.677 og andre ugyldige stemmesedler 9.570 eller i alt 35.247 ugyldige stemmesedler svarende til en ugyldighedsprocent på 1,01.