Endelig opgørelse af folketingsvalget den 8. februar 2005

På grundlag af de fra valgbestyrelserne modtagne valgbøger med resultatet af fintællingen i hver af de 103 opstillingskredse har Indenrigs- og Sundhedsministeriet foretaget den endelige opgørelse af folketingsvalget i Danmark tirsdag den 8. februar 2005.

Ifølge denne opgørelse er de afgivne gyldige stemmer samt mandaterne fordelt således:

 

Stemmer

Mandater

A. Socialdemokratiet

867.350

47

B. Det Radikale Venstre

308.212

17

C. Det Konservative Folkeparti

344.886

18

D. Centrum-Demokraterne

33.880

0

F. Socialistisk Folkeparti

201.047

11

K. Kristendemokraterne

58.071

0

M. Minoritetspartiet

8.850

0

O. Dansk Folkeparti

444.948

24

V. Venstre, Danmarks Liberale Parti

974.637

52

Ø. Enhedslisten – De Rød-Grønne

114.123

6

Uden for partierne

1.211

0

I alt

3.357.215

175


I forhold til det samlede vælgertal, der er opgjort til 4.003.616, er stemmeprocenten 84,5. Der blev i alt afgivet 3.384.559 stemmer, heraf 166.747 brevstemmer svarende til en brevstemmeprocent på 4,9. Antallet af blanke stemmesedler udgør 19.478 og andre ugyldige stemmesedler 7.866 eller i alt 27.344 ugyldige stemmesedler svarende til en ugyldighedsprocent på 0,8.