Endelig opgørelse af folketingsvalget den 13. november 2007

På grundlag af de modtagne valgbøger fra valgbestyrelserne med resultatet af fintællingen i hver af de 92 opstillingskredse har Indenrigs- og Sundhedsministeriet foretaget den endelige opgørelse af folketingsvalget i Danmark den 13. november 2007.

Ifølge denne opgørelse er de afgivne gyldige stemmer samt mandaterne fordelt således: 

 

Stemmer

Mandater

A. Socialdemokratiet

881.037

45

B. Det Radikale Venstre

177.161

9

C. Det Konservative Folkeparti

359.404

18

F. SF – Socialistisk Folkeparti

450.975

23

K. Kristendemokraterne

30.013

0

O. Dansk Folkeparti

479.532

25

V. Venstre, Danmarks Liberale Parti

908.472

46

Y. Ny Alliance

97.295

5

Ø. Enhedslisten – De Rød-Grønne

74.982

4

Uden for partierne

549

0

I alt

3.459.420

175


I forhold til det samlede vælgertal, der er opgjort til 4.022.849, er stemmeprocenten 86,6 %. Der blev i alt afgivet 3.483.533 stemmer, heraf 173.027 brevstemmer svarende til en brevstemmeprocent på 5,0 %. Antallet af blanke stemmesedler udgør 15.738 og andre ugyldige stemmesedler 8.375 eller i alt 24.113 ugyldige stemmesedler svarende til en ugyldighedsprocent på 0,7 %.