Endelig opgørelse af folketingsvalget den 11. marts 1998

På grundlag af de fra valgbestyrelserne modtagne valgbøger med resultatet af afstemningen i hver af de 103 opstillingskredse har Indenrigsministeriet foretaget den endelige opgørelse af folketingsvalget i Danmark onsdag den 11. marts 1998.

Ifølge denne opgørelse er de afgivne gyldige stemmer samt mandaterne fordelt således:

 

 

Stemmer

Mandater

A. Socialdemokratiet

1.223.620

63

B. Det Radikale Venstre

131.254

7

C. Det Konservative Folkeparti

303.965

16

D. Centrum-Demokraterne

146.802

8

F. Socialistisk Folkeparti

257.406

13

O. Dansk Folkeparti

252.429

13

Q. Kristeligt Folkeparti

85.656

4

U. Demokratisk fornyelse

10.768

0

V. Venstre, Danmarks Liberale Parti

817.894

42

Z. Fremskridtspartiet

82.437

4

Ø. Enhedslisten – De Rød-Grønne

91.933

5

Uden for partierne

1.833

0

I alt

3.405.997

175


I forhold til det samlede vælgertal, der er opgjort til 3.993.099, er stemmeprocenten 85,95. Der blev i alt afgivet 3.431.926 stemmer, heraf 155.312 brevstemmer svarende til en brevstemmeprocent på 4,53. Antallet af blanke stemmer udgør 18.430 og andre ugyldige stemmer 7.499 eller i alt 25.929 ugyldige stemmer svarende til en ugyldighedsprocent på 0,76.