Hvis du flytter kort tid før valgdagen

For at kunne stemme til valg skal du være optaget på valglisten. Valglisten dannes af kommunerne op til valget på baggrund af data fra CPR-registeret.

Hvis du flytter kort før valgdagen, er der nogle særlige frister, du skal være opmærksom på, og som har betydning for, om du kan stemme til valget, og i givet fald hvor du skal stemme henne.

 

Jeg skal flytte inden for Danmark før valget/folkeafstemningen – hvor skal jeg stemme? 

 

Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-Parlamentsvalg

Skæringsdatoen for automatisk optagelse på valglisten under den nye bopæl er 15 dage før valgdagen for de vælgere, der flytter til kommunen fra en anden kommune, eller for vælgere, der flytter inden for kommunen, og som senest denne dag har anmeldt flytningen til (tilflytnings)kommunen.

Hvis 15.-dagen ligger på en lørdag, søndag eller helligdag, rykkes fristen frem til hverdagen umiddelbart før.

Du skal derfor stemme i den kommune, hvor du var bopælsregistreret i CPR 15 dage før valgdagen. Skal du først flytte til en anden kommune eller flytte inden for kommunen senere end 15 dage før valgdagen, vil du forblive optaget på valglisten under den hidtidige bopæl. Du skal derfor stemme der eller brevstemme vedrørende opstillingskredsen for din tidligere adresse.

Kommunal- og regionalvalg

Til kommunal- og regionalvalget bliver du optaget på valglisten i den kommune/region, hvor du er bopælsregistreret i CPR på 7 dage før valgdagen. Du kan ikke stemme ved kommunalvalget, hvis du flytter mellem to kommuner senere end 7 dage før valget. Du kan dog stemme til regionalvalget, hvis flytningen sker mellem to kommuner inden for samme region.

 

Jeg er flyttet hertil fra udlandet – hvordan bliver jeg optaget på valglisten?  

 

Folketingsvalg, folkeafstemninger, Europa-Parlamentsvalg og kommunal- og regionalvalg

Skæringsdatoen for vælgere, der flytter til kommunen fra udlandet, er 7 dage før valgdagen, også når 7.-dagen er en lørdag, søndag eller anden helligdag.

Kommunen skal derfor optage de vælgere på valglisten, der er flyttet til kommunen senest 7 dage før valget og har anmeldt flytningen til kommunen senest denne dag.

Flytter du fra udlandet til Danmark senere end 7 dage før valgdagen, kan du derimod ikke stemme og altså heller ikke brevstemme til valget eller folkeafstemningen, da du ikke er optaget på valglisten.

 

Jeg er flyttet hertil fra Færøerne eller Grønland – hvordan bliver jeg optaget på valglisten?

 

Folketingsvalg og folkeafstemninger

Til folketingsvalg − og folkeafstemninger, der også afholdes på Færøerne og i Grønland − er skæringsdatoen for optagelse på valglisten af vælgere, der flytter til Danmark fra Færøerne/Grønland, 18 dage før valgdagen, også selvom denne dag er en lørdag, søndag eller anden helligdag. Flytter du fra Færøerne/Grønland til Danmark senere end 18 dage før valget, kan du altså alene deltage i folketingsvalget eller folkeafstemningen på Færøerne/i Grønland, eventuelt ved at brevstemme her i Danmark.

Til folkeafstemninger, der ikke afholdes på Færøerne og i Grønland, er skæringsdatoen for optagelse på valglisten af vælgere, der flytter til Danmark fra Færøerne/Grønland, 7 dage før afstemningsdagen, også selvom denne dag er en lørdag, søndag eller anden helligdag.

Kommunen skal derfor optage de vælgere på valglisten, der er flyttet til kommunen senest 7 dage før valget og har anmeldt flytningen til kommunen senest denne dag.

Flytter du fra Færøerne eller Grønland til Danmark senere end 7 dage før afstemningsdagen, kan du derimod ikke stemme og altså heller ikke brevstemme til folkeafstemningen, da du ikke er optaget på valglisten.

Europa-Parlamentsvalg

Til Europa-Parlamentsvalg er skæringsdatoen for optagelse på valglisten af vælgere, der flytter til Danmark fra Færøerne eller Grønland, 7 dage før valgdagen, også selvom denne dag er en lørdag, søndag eller anden helligdag.

Flytter du fra Færøerne/Grønland til Danmark senere end 7 dage før Europa-Parlamentsvalget, kan du ikke deltage i valget. 

Kommunal- og regionalvalg

Til kommunal- og regionalvalg er skæringsdatoen for optagelse på valglisten af vælgere, der flytter til Danmark fra Færøerne eller Grønland, 7 dage før valgdagen, også selvom denne dag er en lørdag, søndag eller anden helligdag.

Flytter du fra Færøerne/Grønland til Danmark senere end 7 dage før kommunal- og regionalvalget, kan du ikke deltage i valget.