Herboende EU-diplomater m.fl. kan stemme til Europa-Parlamentsvalg i Danmark, hvis de ansøger om det

Hvis du er EU-diplomat og ønsker at blive optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalget i Danmark, skal du benytte det nedenstående ansøgningsskema. Du skal indgive ansøgningen til den kommune, hvor du har din private bolig (adresse). Du kan indgive ansøgningen ved personlig henvendelse, pr. post eller e-mail.

Herboende EU-borgere, der lovligt har ophold i Danmark uden at være bopælsregistreret eller EU-diplomat, kan stemme til Europa-Parlamentsvalg i Danmark, hvis de ansøger om det

Hvis du er EU-borger og lovligt har bopæl i Danmark, men endnu ikke er bopælsregistreret i CPR, og du ønsker at blive optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalget i Danmark, skal du benytte det nedenstående ansøgningsskema. Du kan f.eks. have lovligt ophold i Danmark, hvis du afventer at modtage et registreringsbevis for ophold i Danmark fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Du skal indgive ansøgningen til den kommune, hvor du bor. Du kan indgive ansøgningen ved personlig henvendelse, pr. post eller e-mail.