Brexit: Danskere bosat i Storbritannien

Brexit kan have betydning for din ret til at stemme og stille op til Europa-Parlamentsvalg i Danmark, hvis du er dansker bosat i Storbritannien

Storbritannien er trådt ud af EU den 31. januar 2020. Storbritannien er således ikke længere et EU-land, men et tredjeland. Det kan blandt andet have betydning for retten til at stemme og stille op til Europa-Parlamentsvalg i Danmark for de danskere, der bor i Storbritannien.

Danskere, der bor i udlandet (EU-land eller tredjeland), f.eks. Storbritannien, og som er registreret som udrejst i CPR, kan optages på folketingsvalglisten, hvis de tilhører en af de særlige persongrupper, der uanset opholdet i udlandet anses for at have bevaret fast bopæl i riget i valgmæssig henseende. En optagelse på folketingsvalglisten giver ret til at stemme til valg (folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-Parlamentsvalg) i Danmark, selv om man er flyttet til udlandet. Ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten skal sendes til den kommune i Danmark, hvor man senest havde bopæl (adresse).  

Du kan læse mere her om optagelse på folketingsvalglisten, herunder om ansøgningsfrister m.v., samt finde ansøgningsskema på hjemmesiden under Udlandsdanskeres valgret.