Herboende EU-diplomater m.fl. kan stemme til kommunale og regionale valg og bindende kommunale folkeafstemninger

For at du kan stemme ved kommunale og regionale valg og bindende kommunale folkeafstemninger, skal du være optaget på valglisten. Du bliver optaget på valglisten ved at indsende en ansøgning herom til den kommune, hvor du har din private bolig (adresse).

Hvis du bliver optaget på valglisten til kommunale og regionale valg, kan du både stemme og stille op til valget.

Hvis du bliver optaget på valglisten til bindende kommunale folkeafstemninger, kan du stemme til afstemningen.

Ønsker du at stemme til kommunale og regionale valg eller til bindende kommunale folkeafstemninger, skal du udfylde ansøgningsskemaet til valget/folkeafstemningen og vedlægge dokumentation for de oplysninger, der er angivet på ansøgningsskemaet. Du kan læse mere om, hvilken dokumentation du skal vedlægge m.v., i vejledningen til ansøgningsskemaet.

Hvis du bliver bopælsregistreret i CPR senest 7 dage før afstemningsdagen, kommer du automatisk på valglisten og behøver ikke søge om det.

Ansøgningsskema til kommunale og regionale valg

For at blive optaget på valglisten til det førstkommende kommunale og regionale valg den 16. november 2021, kan du tidligst indgive en ansøgning herom søndag den 1. august 2021. Ansøgningen skal senest indgives fredag den 1. oktober 2021. Fristen er dog mandag den 1. november 2021 kl. 12 for visse ansøgere.

Ansøgning til bindende kommunale folkeafstemninger

Du kan først indgive ansøgning om optagelse på valglisten, når kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal afholdes en bindende kommunal folkeafstemning. Du kan dog tidligst ansøge 3 måneder før afstemningsdagen. Ansøgningen skal indgives senest 4 uger før afstemningsdagen. Hvis denne dag falder på en lørdag, søndag eller anden helligdag, fremrykkes fristen til den umiddelbart forudgående hverdag (ikke lørdag). Fristen er dog kl. 12 15 dage før afstemningsdagen for visse ansøgere. Hvis denne dag falder på en lørdag, søndag eller anden helligdag, fremrykkes fristen til den umiddelbart forudgående hverdag (ikke lørdag).

Herboende EU-borgere, der lovligt har ophold i Danmark uden at være bopælsregistreret eller EU-diplomat, kan stemme til kommunale og regionale valg og bindende kommunale folkeafstemninger

EU-borgere, som har fast bopæl i Danmark, og som er fyldt 18 år senest på valgdagen, har valgret til kommunale og regionale valg og bindende kommunale folkeafstemninger. Har du lovligt bopæl i Danmark, men er du endnu ikke bopælsregistreret i CPR, kan du alligevel anses for at have fast bopæl i Danmark. Det kan være tilfældet, hvis du afventer at modtage et registreringsbevis for ophold i Danmark fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

For at du kan stemme ved kommunale og regionale valg og bindende kommunale folkeafstemninger, skal du være optaget på valglisten. Du bliver optaget på valglisten ved at indsende en ansøgning herom til din bopælskommune.

Hvis du bliver optaget på valglisten til kommunale og regionale valg, kan du både stemme og stille op til valget.

Hvis du bliver optaget på valglisten til bindende kommunale folkeafstemninger, kan du stemme til afstemningen.

Ønsker du at stemme til kommunale og regionale valg eller til bindende kommunale folkeafstemninger, skal du udfylde ansøgningsskemaet til valget/folkeafstemningen (se ansøgningsskemaerne nedenfor) og vedlægge dokumentation for de oplysninger, der er angivet på ansøgningsskemaet.

Du kan læse mere om, hvilken dokumentation du skal vedlægge m.v., i vejledningen til ansøgningsskemaet. Her kan du også læse om, hvornår du senest (og tidligst) kan ansøge om optagelse på valglisten.

Hvis du bliver bopælsregistreret i CPR senest 7 dage før afstemningsdagen, kommer du automatisk på valglisten og behøver ikke søge om det.

Ansøgningsskema til kommunale og regionale valg

Hvis du ønsker at blive optaget på valglisten til kommunale og regionale valg, skal du benytte det nedenstående ansøgningsskema. Du skal indgive ansøgningen til den kommune, hvor du lovligt har bopæl. Du kan indgive ansøgningen ved personlig henvendelse, pr. post eller e-mail.

For at blive optaget på valglisten til det førstkommende kommunale og regionale valg den 16. november 2021, kan du tidligst indgive en ansøgning herom mandag den 16. august 2021. Ansøgningen skal senest indgives tirsdag den 19. oktober 2021. Fristen er dog tirsdag den 26. oktober 2021 for visse ansøgere.

Ansøgningsskema til bindende kommunale folkeafstemninger

Hvis du ønsker at blive optaget på valglisten til bindende kommunale folkeafstemninger, skal du benytte det nedenstående ansøgningsskema. Du skal indgive ansøgningen til den kommune, hvor du lovligt har bopæl. Du kan indgive ansøgningen ved personlig henvendelse, pr. post eller e-mail.

Du kan først indgive ansøgning om optagelse på valglisten, når kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal afholdes en bindende kommunal folkeafstemning. Du kan dog tidligst ansøge 3 måneder før afstemningsdagen. Ansøgningen skal indgives senest 4 uger før afstemningsdagen. Hvis denne dag falder på en lørdag, søndag eller anden helligdag, forlænges fristen til den førstkommende hverdag (ikke lørdag). Fristen er dog 3 uger før afstemningsdagen for visse ansøgere. Hvis denne dag falder på en lørdag, søndag eller anden helligdag, forlænges fristen til den førstkommende hverdag (ikke lørdag)