EU-borgere i Danmark

Herboende EU-borgere med fast bopæl i Danmark, der ønsker at stemme til Europa-Parlamentsvalg i Danmark

Hvis du er EU-borger med fast bopæl i Danmark, og du ønsker at stemme til Europa-Parlamentsvalget i Danmark, skal du ansøge om det. Du skal benytte ansøgningsskemaet på nedenstående link. Du skal indgive ansøgningen til den kommune, hvor du bor. Du kan indgive ansøgningen ved personlig henvendelse, pr. post eller e-mail. Hvis du gerne vil sende ansøgningsskemaet med e-mail, bør du sende det som sikker post, da ansøgningsskemaet indeholder dit CPR-nummer (se nedenfor).

Sådan sender du din ansøgning sikkert til din bopælskommune

Ansøgningen skal sendes til din bopælskommune. Du kan sende sikker (krypteret) post til din kommune med dit MitID på Borger.dk:

Vælg Digital Post > Log ind med MitID > Skriv ny besked > Klik på ”Vælg myndighed” > Vælg ”Kommuner” > Vælg din bopælskommune som modtager > Klik på "Vælg kategori" og vælg evt. underkategorien ”Borgerservice”, ”Øvrig post til Borgerservice” eller lignende > Du skal herefter vedhæfte din udfyldte ansøgning.

Når du er optaget på valglisten, skal du ikke ansøge igen

Hvis du tidligere har ansøgt om at stemme til Europa-Parlamentsvalg i Danmark, behøver du ikke gøre noget, hvis du gerne vil stemme i Danmark. Hvis du flytter til udlandet, Færøerne eller Grønland eller beder om at blive slettet af valglisten, skal du dog ansøge igen.

Hvis du tidligere har ansøgt om at stemme til Europa-Parlamentsvalg i Danmark, men du hellere vil stemme til valget i dit hjemland, skal du bede din kommune om at blive slettet fra valglisten i Danmark.

Blanket til sletning af valglisten til Europa-Parlamentsvalg i Danmark

Hvis du er optaget på valglisten, men hellere vil stemme i dit hjemland, skal du bede din kommune om at slette dig fra valglisten. En anmodning om sletning af valglisten skal indgives skriftligt til bopælskommunen. Det kan ske ved personlig henvendelse, pr. post eller e-mail. Det anbefales, at du bruger blanketten på linket nedenfor, men det er ikke et krav.