Sådan forløb folketingsvalget den 5. juni 2019

Publiceret 26-06-2019

Vil du gerne vide, hvor mange der har stemt, hvad brevstemmeprocenten blev, eller om mandaterne har flyttet sig siden sidste valg? Så kig her.

I alt 4.219.537 vælgere kunne stemme til folketingsvalget den 5. juni 2019. Det er 74.432 eller 1,8 procent flere vælgere end ved folketingsvalget i 2015.

Der er i alt 3.569.521 vælgere, der har stemt til valget. Det svarer til, at 84,6 procent af vælgerne har stemt. Ved valget i 2015 stemte 85,9 procent af vælgerne.

Når der er valg til Folketinget, er Danmark inddelt i tre landsdele. Nedenfor kan du se stemmeprocenten og antallet af vælgere ved valget i de tre landsdele.

  • Hovedstaden: stemmeprocenten blev på 85,2 procent. Det svarer til et fald på 0,6 procentpoint i forhold til valget i 2015. Antallet af vælgere er steget med 2,3 procent.
  • Sjælland-Syddanmark: stemmeprocenten blev på 83,8 procent. Det svarer til et fald på 1,9 procentpoint i forhold til valget i 2015. Antallet af vælgere er steget med 1,3 procent.
  • Midtjylland-Nordjylland: stemmeprocenten blev på 84,9 procent. Det svarer til et fald på 1,3 procentpoint i forhold til valget i 2015. Antallet af vælgere er steget med 1,9 procent.

Der er i alt 298.612 brevstemmer, der blev taget i betragtning. Blandt alle de afgivne stemmer, der blev taget i betragtning, er 8,4 procent brevstemmer. Ved valget i 2015 blev 308.883 brevstemmer taget i betragtning, og de udgjorde 8,7 procent af stemmerne. Antallet af brevstemmer er faldet med 10.721 siden valget i 2015.

Der er i alt 3.108 brevstemmer, der ikke kom i betragtning. Disse brevstemmer indgår dermed ikke i antallet af afgivne stemmer eller i beregningen af stemmeprocenten. Ved valget i 2015 var der 2.253 brevstemmer, der ikke kom i betragtning.

I alt 37.801 af de afgivne stemmer er ugyldige. Det svarer til, at 1,06 procent af alle de afgivne stemmer, der er taget i betragtning, er ugyldige. Ved valget i 2015 blev der afgivet 41.073 ugyldige stemmer svarende til 1,15 procent af alle afgivne stemmer.

27.781 af de ugyldige stemmer er blanke, og 10.020 er ugyldige af andre grunde. I 2015 var 29.920 stemmer blanke, og 11.153 stemmer var ugyldige af andre grunde.

Mandater og kandidater

Der er sket ændringer i fordelingen af mandaterne i forhold til valget i 2015:

Venstre, Danmarks Liberale Parti + 9
Radikale Venstre + 8
SF- Socialistisk Folkeparti + 7
Det Konservative Folkeparti + 6
Nye Borgerlige + 4
Socialdemokratiet  + 1
Enhedslisten - De Rød-Grønne - 1
Alternativet - 4
Liberal Alliance  - 9
Dansk Folkeparti  - 21 

900 kandidater stillede op til valget. Antallet af kandidater er steget, da der ved valget i 2015 var 799 opstillede kandidater.

309 af de opstillede kandidater er kvinder. Antallet af kvinder er steget i forhold til valget i 2015, hvor 250 kvinder stillede op. Kvindeprocenten blandt de opstillede kandidater er på 34,3 og er således steget fra 31,3 procent i 2015.

Af de 175 valgte kandidater er 68 kvinder, og kvindeprocenten blandt de valgte kandidater er på 38,9. Antallet af valgte kvinder er steget siden valget i 2015, hvor 65 af de valgte var kvinder.

Der er afgivet 1.833.544 personlige stemmer, det vil sige stemmer på kandidater. Det er således 70.888 flere stemmer end ved valget i 2015, hvor der blev afgivet 1.762.656 personlige stemmer. Blandt de afgivne stemmer udgør de personlige stemmer således 51,9 procent, hvor de ved valget i 2015 udgjorde 50,1 procent. Den personlige stemmeprocent blev på 47,6 i Hovedstaden, 52,0 i Sjælland-Syddanmark og 55,7 i Midtjylland-Nordjylland.

Du kan få flere oplysninger og tal om folketingsvalget den 5. juni 2019 i ”Opgørelse af folketingsvalget den 5. juni 2019” fra Danmarks Statistik.

Derudover vil Økonomi- og Indenrigsministeriet sammen med Danmarks Statistik på et senere tidspunkt udgive en uddybende publikation om folketingsvalget. Publikationen vil også indeholde resultaterne af folketingsvalget på Færøerne og i Grønland.

Få flere nyheder om #fv19: Følg @valgDK på Twitter.

Yderligere oplysninger

Valgkonsulent Christine Boeskov, valg@oim.dk, tlf. 25 16 12 06

Presse- og kommunikationsmedarbejder Cecilie Rex Selmer, crs@oim.dk, tlf. 72 28 24 17

Fra Danmarks Statistik: Annemette Lindhardt Olsen, Befolkning og Valg, alo@dst.dk, tlf. 39 17 30 13