Partier får mere indflydelse på stemmesedler til folketingsvalg

Publiceret 23-03-2017

Regeringen støtter to lovforslag om ændring af folketingsvalgloven. Det ene giver partierne mulighed for selv at bestemme rækkefølgen af kandidater på stemmesedlen. Det andet giver partierne mulighed for at lade personlige stemmer få større indflydelse.

Når Folketinget den 30. marts 2017 førstebehandler to lovforslag fra Dansk Folkeparti om ændring af folketingsvalgloven, vil regeringen bakke op. Dermed sikrer regeringen, at forslagene kan vedtages.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll siger:

”I regeringen vil vi gerne fjerne unødige regler og give partierne mere valgfrihed. Disse to lovforslag giver partierne bedre muligheder for selv at vælge den opstillingsform, de anser for at være mest demokratisk. Lovforslagene vil ikke ændre på mandatfordelingen og dermed styrkeforholdet mellem partierne.

Hvis partierne ønsker det, skal de kunne forhindre, at deres folketingskandidater for eksempel spekulerer i at tage navneforandringer for at stå højt på stemmesedlen. Partierne skal nemlig fremover ikke være tvunget til at følge en alfabetisk rækkefølge på stemmesedlen. De skal selv kunne bestemme rækkefølgen.

Lovforslaget sikrer også, at partierne kan skabe en mere logisk sammenhæng i forhold til de personlige stemmer, så de kandidater med flest personlige stemmer også er dem, som bliver valgt til Folketinget.”

- Simon Emil Ammitzbøll

 

 

Om de to lovforslag

Forslagene giver nye muligheder til partier, der benytter sig af sideordnet opstilling.

  • Med det første forslag bliver det muligt for partierne selv at bestemme rækkefølgen på kandidaterne på stemmesedlen, i stedet for at kandidaterne skal stå i alfabetisk rækkefølge. Med lovforslaget vil partierne få mulighed for at vælge prioriteret sideordnet opstilling, hvor partiet på storkredsniveau prioriterer rækkefølgen af kandidaterne. Dog skal opstillingskredsens kandidater stå før de øvrige kandidater i storkredsen.
  • Med det andet forslag får partierne mulighed for at beslutte, at partistemmerne ikke skal tildeles nogen af kandidaterne. Det vil betyde, at det alene bliver antallet af personlige stemmer, der afgør, hvilken kandidat der bliver valgt i storkredsen. Det er dog en forudsætning, at alle kandidaterne i storkredsen er opstillet i alle opstillingskredse.

 

Sideordnet opstilling i dag

På stemmesedlen står alle partiets kandidater i storkredsen opført i alfabetisk rækkefølge. De kandidater, der stiller op i opstillingskredsen, står desuden øverst og er fremhævet med fed skrift.

Partiet kan nominere én kandidat i hver opstillingskreds (spidskandidat), så denne kandidat står øverst på listen. Det har dog ikke betydning for fordelingen af partistemmer efter valget.

Når stemmerne tælles op, får hver kandidat sine personlige stemmer plus den pågældendes forholdsmæssige andel af partistemmerne i opstillingskredsen.

 

Yderligere oplysninger

Pressemedarbejder Mette Gerlach, mge@oim.dk, tlf. 72 28 24 16

Valgkonsulent Christine Boeskov, cjb@oim.dk, tlf. 25 16 12 06