Nøgletal om folketingsvalget den 18. juni 2015

Publiceret 26-06-2015

Danmarks Statistik har for Økonomi- og Indenrigsministeriet opgjort nøgletal om folketingsvalget den 18. juni 2015 om bl.a. vælgertallet, valgdeltagelsen, mandatforskydningen og de valgte kandidater. Se nøgletallene herunder.

Vælgertallet

Vælgertallet for folketingsvalget den 18. juni 2015 er opgjort til 4.145.105 eller 1,6 procent flere end ved folketingsvalget i 2011. I Hovedstaden er vælgertallet steget med 2,6 procent, mens det i Sjælland-Syddanmark er steget med 0,9 procent og i Midtjylland-Nordjylland med 1,5 procent.

Valgdeltagelsen

Stemmeprocenten – det vil sige afgivne stemmer i procent af vælgertallet – blev for hele landet 85,9 mod 87,7 procent ved 2011-valget. I Hovedstaden, Sjælland-Sydjylland og Midtjylland-Nordjylland blev stemmeprocenterne henholdsvis 85,8 procent, 85,7 procent og 86,2 procent med et fald på henholdsvis 2,1, 1,8 og 1,7 procentpoint i forhold til 2011-valget.

Brevstemmer

Antallet af brevstemmer, der blev taget i betragtning, er steget med 30.640 fra 278.243 ved 2011-valget. I alt blev 308.883 brevstemmer således taget i betragtning ved 2015-valget. Antallet af brevstemmer, der ikke kom i betragtning og dermed ikke indgår i antallet af afgivne stemmer og heller ikke i beregningen af stemmeprocenten, udgjorde ved valgene i 2011 og 2015 henholdsvis 1.927 og 2.253. Brevstemmeprocenten målt som antal brevstemmer i betragtning i procent af afgivne stemmer udgjorde 7,8 procent ved 2011-valget og 8,7 ved 2015-valget.

Blanke og andre ugyldige stemmer

Antallet af ugyldige stemmer blev 41.073 mod 34.307 ved 2011-valget, og ugyldighedsprocenten målt som ugyldige stemmer i procent af afgivne stemmer blev 1,15 ved 2015-valget mod 0,96 ved 2011-valget.

De ugyldige stemmer fordelte sig ved 2015-valget med 29.920 blanke og 11.153 andre ugyldige mod 22.815 blanke og 11.492 andre ugyldige ved 2011-valget.

Mandatforskydninger

For hele landet var der følgende mandatforskydninger i forhold til 2011-valget:

Dansk Folkeparti +15,

Alternativet +9,

Liberal Alliance +4,

Socialdemokratiet +3,

Enhedslisten - De Rød-Grønne +2,

Det Konservative Folkeparti -2,

Radikale Venstre -9,

SF – Socialistisk Folkeparti -9,

Venstre, Danmarks Liberale Parti -13.

Opstillede og valgte kandidater

Kandidatantallet var på 804 ved valget i 2011 og 799 ved valget i 2015. Antallet af opstillede partier er steget med 1 til i alt 10 partier. Antallet af kvinder blandt de opstillede kandidater er faldet fra 267 i 2011 til 250 ved valget i 2015. Kvindeprocenten blandt de opstillede kandidater er faldet fra 33,2 procent i 2011 til 31,3 i 2015.

Af de 175 valgte kandidater er 65 kvinder ved 2015-valget mod 68 ved 2011-valget. Kvindeprocenten i Folketinget er således 37,1.

Personlige stemmer

Det samlede antal personlige stemmer blev 1.762.656 eller 15.197 færre stemmer end ved 2011-valget, som var på 1.777.853. Den personlige stemmeprocent målt som personlige stemmer i procent af i alt gyldige stemmer – var den samme i hele landet både i 2011 og i 2015, nemlig 50,1. I Hovedstaden, Sjælland-Syddanmark og Midtjylland-Nordjylland blev den personlige stemmeprocent henholdsvis 48,8 procent, 50,5 procent og 50,8 procent i 2015.

Danmarks Statistik vil senere udgive en uddybende publikation om folketingsvalget den 18. juni 2015, som også vil indeholde resultaterne af folketingsvalget på Færøerne og i Grønland.

Yderligere oplysninger

For mere detaljerede oplysninger om ovennævnte forhold fordelt på de forskellige stor- og opstillingskredse, se publikationen Statistiske Efterretninger, serien Befolkning og valg, nr. 2015:3. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Danmarks Statistik, tlf. 39 17 30 13 eller e-mail valg@dst.dk.

Kontakt