Ungdomsuddannelser slår gerne dørene op for ungdomspolitikerne

Publiceret 20-02-2015

89 procent af lederne på landets gymnasiale institutioner og erhvervsskoler afviser sjældent besøg fra ungdomspolitikere. Hver femte skoleleder så gerne flere henvendelser, viser en evaluering af Kodeks for samfundsengagerende ungdomsorganisationers adgang på ungdomsuddannelser.

2015 bliver et valgår, og derfor kan landets uddannelsesinstitutioner formentlig se frem til flere henvendelser fra ungdomspolitikere, som gerne vil i dialog med eleverne. Og de er velkomne, fremgår det af en evaluering af, hvordan det går med adgangen for samfundsengagerende ungdomsorganisationer på ungdomsuddannelsesinstitutionerne. I 2013 lancerede undervisningsministeren og økonomi- og indenrigsministeren sammen med Dansk Ungdoms Fællesråd, Gymnasieskolernes Rektorforening (nu Danske Gymnasier) og Danske Erhvervsskoler-Lederne et kodeks for området. Det skete for at gøre det nemmere for ungdomspolitikere at komme i dialog med elever på ungdomsuddannelserne.

Undersøgelsen viser, at 78 procent af landets skoleledere mener, at mængden af henvendelser er passende, mens 19 procent ville ønske, at de fik flere henvendelser. Kun 3 procent angiver, at de får for mange henvendelser. Tallet dækker over, at fire ud af fem institutioner får mindre end én henvendelse om måneden. Det er som regel politiske ungdomsorganisationer, som retter henvendelse til ungdomsuddannelsesinstitutionerne, og ifølge lederne bliver de relativt sjældent afvist. 51 procent af skolelederne har aldrig afvist en ungdomsorganisation, mens 38 procent afviser henvendelser et par gange om året.

Kodekset har nu eksisteret i halvandet år. 73 procent af skolelederne kender kodekset, og 58 procent af dem mener, at det har forbedret samarbejdet mellem skoler og ungdomsorganisationer i større eller mindre grad.

Undervisningsminister Christine Antorini siger:

Generelt er der god opbakning fra skoleledelserne til den samfundsmæssige opgave, der ligger i at åbne deres døre for blandt andet de politiske ungdomsorganisationer, men evalueringen viser også, at vi ikke er nået i mål endnu. Der er behov for, at ungdomsorganisationerne og skoleledelserne går i dialog om, hvordan vi i højere grad får udbredt den demokratiske debat på erhvervsskolerne.

- Christine Antorini

Evalueringen viser nemlig, at størstedelen af de politiske ungdomsorganisationer ikke prioriterer at komme på erhvervsskolerne. Kun syv procent af erhvervsskolerne får 1-5 månedlige henvendelser fra ungdomsorganisationer. Det skal ses i forhold til, at 30 procent af de almene gymnasier får 1-5 henvendelser om måneden.

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard siger:

Det er glædeligt, at uddannelsesinstitutionerne generelt byder ungdomsorganisationerne velkommen. Men det er vigtigt, at vi arbejder videre med at få ungdomsorganisationerne ud på alle uddannelsesinstitutionerne, herunder også erhvervsskolerne, så vi kan få motiveret endnu flere til at deltage i vores demokrati og få stemmeprocenten blandt de unge op.

- Morten Østergaard

Undervisningsministeren har på baggrund af evalueringen inviteret Dansk Ungdoms Fællesråd, skoleforeningerne og elevorganisationerne til et møde for at drøfte det videre arbejde på området. Formålet er blandt andet at sprede de gode eksempler på samarbejde til andre skoler og planlægge en særlig indsats på erhvervsuddannelsesområdet

Læs evalueringen her.

Læs kodeks her.

Kontakt