Ingen sammenlægning af Struer og Holstebro kommuner

Publiceret 04-12-2015

I Struer Kommune stemte 67,9 procent nej, og 32,1 procent stemte ja ved folkeafstemningen om en sammenlægning af Struer og Holstebro kommuner. I Holstebro Kommune stemte 54,8 procent nej, og 45,2 procent stemte ja. Det viser de foreløbige resultater. Begge kommunalbestyrelser har udtalt, at de respekterer afstemningsresultatet og derfor ikke går videre med sammenlægningsplanerne.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Jeg har på sidelinjen fulgt den lokale debat i Struer og Holstebro om en eventuel kommunesammenlægning. Jeg synes, at forløbet viser et lokalpolitisk mod med tanke på fremtiden, og at det lokale demokrati i allerhøjeste grad lever og har det godt. Borgerne har med afstemningen vist, at de ikke ønsker en sammenlægning. Det må man respektere.

- Karen Ellemann

Undervejs i processen har jeg tilkendegivet, at jeg vil hjælpe med til at smidiggøre en eventuel sammenlægning. Blandt andet ved at gøre hvad jeg kan for at holde kommunerne økonomisk skadesløse i en overgangsordning. En sådan hjælp kan andre kommuner med tanker om en kommunesammenlægning også regne med.

- Karen Ellemann

Baggrund

Ifølge lovgivningen er det social- og indenrigsministeren, der træffer beslutning om kommunale grænseændringer, herunder kommunesammenlægninger. Det sker ud fra en vurdering af en række forhold, herunder befolkningsmæssige, erhvervsmæssige og økonomiske.

Alle grænseændringer af betydning forudsætter de berørte kommunalbestyrelsers accept. Kommunalbestyrelsen kan udskrive en folkeafstemning om spørgsmålet, men resultatet af en sådan er alene vejledende for kommunalbestyrelsen.

 

Kontakt