Partierne enige om at digitalisere vælgererklæringer

Publiceret 25-10-2013

For at blive opstillingsberettiget til Folketinget skal man som nyt parti indsamle over 20.000 vælgererklæringer. Nu bliver reglerne for indsamling af vælgererklæringer tilpasset, så man fremover kan indsamle erklæringerne digitalt.

Alle Folketingets partier har i dag tilsluttet sig at modernisere indsamlingen af vælgererklæringer. De nuværende regler for indsamling af vælgererklæringer er senest blevet ændret i 1989 og tager derfor ikke højde for den digitale udvikling, der giver mulighed for at indsamle vælgererklæringer digitalt.

Nu er det aftalt, at lovgivningen ændres, så indsamling af vælgererklæringer kan ske digitalt, fx ved, at den enkelte vælger får mulighed for at skrive under på en vælgererklæring digitalt ved brug af Nem-ID.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager:

Det er en grundpille i vores demokrati at stille op til valg. Og vilkårene for at stille op er derfor vigtige, blandt andet hvordan vælgere kan bakke op, at et parti stiller op. Derfor glæder det mig, at alle Folketingets partier i dag bakker op om, at vi kan gøre det lettere at indsamle vælgererklæringer og dermed stille op til valg.

- Margrethe Vestager

De nye regler for indsamling af vælgererklæringer gør det lettere for nye partier at stille op til folketingsvalg og Europa-Parlamentsvalg.

Systemet skal leve op til de krav, der er i lovgivningen om persondata, og det vil blive sikret, at de digitale oplysninger bliver opbevaret forsvarligt og slettet, når perioden for godkendelse af et parti er udløbet.

Det vil også blive sikret, at de vælgere, som ikke er i stand til at anvende det nye IT-system til indsamling af vælgererklæringer, fortsat kan afgive en vælgererklæring på anden vis.

Kommunalordfører Simon Kollerup (S) siger:

I dag er indsamling af vælgererklæringer en meget tung og besværlig affære. Der skal ikke være denne barriere for opstillingen af nye partier, som ellers nyder folkelig opbakning. Derfor er Socialdemokraterne glade for forenklingen på området.

- Simon Kollerup

Kommunalordfører Pernille Vigsø Bagge (SF) siger:

Med dette tiltag forstærker vi folkestyret gennem digitale løsninger. Det er ikke spor for tidligt.

- Pernille Vigsø Bagge

Kommunalordfører Marlene Borst Hansen (RV) siger:

Bøvl og procedurer er aldrig fremmende for demokratisk deltagelse. Derfor er jeg så glad for, at vi nu gør det hurtigere og smidigere at få et politisk parti opstillet, samtidig med at vi bevarer det store antal stillere, således at legitimiteten bevares.

- Marlene Borst Hansen

 IT-ordfører Michael Aastrup Jensen (V) siger:

Det er en sejr for vores demokrati. For Venstre er det vigtigt, at vi styrker muligheden for at deltage i demokratiet ved at åbne op for digitalisering af vælgererklæringer. Dermed gør vi en opgave, der i dag er meget omstændelig og for mange nye partier nærmest uoverkommelig, væsentlig lettere ved at følge med tiden og digitalisere processen. Samtidig lægger vi vægt på, at det forsat er muligt for borgerne at afgive vælgererklæringer i papirform som hidtil.

- Michael Aastrup Jensen

Kommunalordfører Morten Marinus (DF) siger:

Det er vigtigt at aftalekredsen kan følge op på, at det ikke bliver for nemt at stille op. Det er også vigtigt, at man holder øje med misbrug af indsamling af e-mail adresser.

- Morten Marinus

Kommunalordfører Finn Sørensen (Enhedslisten) siger: 

Det bliver nemmere for nye partier at blive opstillingsberettiget, og det er et fremskridt for demokratiet. Jeg er rigtig glad for, at vi samtidig har sikret, at de 500.000 danskere der ikke er på nettet, kan udøve deres demokratiske ret på lige fod med alle andre.

- Finn Sørensen

Kommunalordfører Ole Birk Olesen (LA) siger:

Vi kan tilslutte os aftaleudkastet, som vil gøre det nemmere for nye partier at blive opstillingsberettigede til folketingsvalg. Men vi ærgrer os over, at der i kredsen ikke er en villighed til at gøre det lige så nemt at blive opstillingsberettiget til EU-parlamentsvalg som til folketingsvalg ved at sænke kravet om indsamling af 70.000 underskrifter for at blive opstillet til EU-parlamentsvalg til de 20.000, som kræves ved folketingsvalg.

- Ole Birk Olesen