Valg til kommunalbestyrelser og regionsråd 2017

Tirsdag den 21. november 2017 bliver der afholdt valg til kommunalbestyrelser og regionsråd.

 

Meddelelser, administrative forskrifter og breve

 

Kandidat- og stillerlister til det kommende kommunal- og regionalvalg i 2017

Økonomi- og Indenrigsministeriet har godkendt nye formularer til anmeldelse af kandidatlister (med tilhørende vejledning) og formularer til anmeldelse af liste-/valgforbund til henholdsvis kommunalbestyrelsesvalg og regionsrådsvalg. Disse formularer kan derfor nu bestilles hos Rosendahls. Øvrige relevante formularer til kommunal- og regionalvalget vil blive opdateret i august/september 2017. 

Orienteringsbrev om ændringer af valglovene pr. 1. april 2016

Brevet indeholder bl.a. oplysninger om ændrede frister, valg af valgbestyrelse, opstilling af kandidatlister, indsamling af underskrifter fra stillere, samt åbningstider ved kommende valg. Læs orienteringsbrevet om ændringer af valglovene pr. 1. april 2016 her.

Orienteringsbreve om ændringer af valglovene pr. 1. juli 2017

Brevet af 27. april 2017 indeholder bl.a. oplysninger om ændrede regler om personlig bistand og hjælpemidler ved stemmeafgivningen ved kommende valg. Læs brevet her.

Brevet af 28. juni 2017 indeholder oplysninger om afskaffelse af valgret for udlændinge på tålt ophold, udvisningsdømte udlændinge og administrativt udviste udlændinge m.v. Læs brevet her..