Kronologisk oversigt over godkendte partinavne pr. 24. juni 2024

Oversigt (i kronologisk rækkefølge efter godkendelses- og udløbsdato) over partinavne, der er godkendt i henhold til folketingsvalglovens § 12, stk. 2, men endnu ikke har ført til partianmeldelse.

Partierne i oversigten har fået godkendt partinavnet for 3 år.

Godkendte partinavne m.v.

Gyldig fra:

Gyldig til:

Frie Danske2

30.08.2021

30.08.2024

De Frie Mandater2

30.08.2021

30.08.2024

Partiet Humanisterne

30.08.2021

30.08.2024

Kalmar Demokraterne

30.08.2021

30.08.2024

De Kreative

30.08.2021

30.08.2024

Anerkendelsespartiet

30.08.2021

30.08.2024

Spis Sand

30.08.2021

30.08.2024

Partiet Kronborg

30.08.2021

30.08.2024

Nye Danske

30.08.2021

30.08.2024

Danske Liberale

30.08.2021

30.08.2024

Danmarks Nationalkonservative Parti

04.11.2021

04.11.2024

det liberale højre

04.11.2021

04.11.2024

Partiet for Afskaffelsen af Ministerpensionen

04.11.2021

04.11.2024

Konservative Socialister

04.11.2021

04.11.2024

Danmark I Balance

16.12.2021

16.12.2024

Samfundets parti

16.12.2021

16.12.2024

Seniorpartiet

16.12.2021

16.12.2024

I tvivl

16.12.2021

16.12.2024

Nyt Demokrati

16.12.2021

16.12.2024

Plantepartiet

16.12.2021

16.12.2024

Fri Diskurs

16.12.2021

16.12.2024

Theta Service

16.12.2021

16.12.2024

Folkebevægelsen mod EU1

16.12.2021

16.12.2024

For Menneskerettigheder og Frihedsrettigheder

10.02.2022

10.02.2025

Frit Valg

10.02.2022

10.02.2025

Klimapartiet

10.02.2022

10.02.2025

Vi der elsker og vil bevar Danmark

10.02.2022

10.02.2025

Skandinavisk Union

10.02.2022

10.02.2025

Ønske Partiet

10.02.2022

10.02.2025

Frihedslisten

10.02.2022

10.02.2025

Grønne liberale

10.02.2022

10.02.2025

Filosofisk Folkeparti

10.02.2022

10.02.2025

Barmhjertighedspartiet

10.02.2022

10.02.2025

Lilla Front

10.02.2022

10.02.2025

Logos

10.02.2022

10.02.2025

Demokratisk Folkeparti

10.02.2022

10.02.2025

Super Sundhed

10.02.2022

10.02.2025

Familiernes Parti

10.02.2022

10.02.2025

Nye Republikaner

26.04.2022

26.04.2025

Et Samlet Land

26.04.2022

26.04.2025

Superpartiet

26.04.2022

26.04.2025

Ren Logik

26.04.2022

26.04.2025

Det Syntetiske Parti

26.04.2022

26.04.2025

Digital Civil Ulydighed

26.04.2022

26.04.2025

Digital Civil Disobedience1

26.04.2022

26.04.2025

Volt Danmark – Danmarks Europaparti2

26.04.2022

26.04.2025

Det Danske Tartelet Forbund

21.06.2022

21.06.2025

Reformpartiet

21.06.2022

21.06.2025

Livets Parti

21.06.2022

21.06.2025

Justitspartiet

21.06.2022

21.06.2025

Oppe

21.06.2022

21.06.2025

ADHDpartiet

21.06.2022

21.06.2025

Ligestillingspartiet

21.06.2022

21.06.2025

Retsliberalt Samfund

21.06.2022

21.06.2025

E-demokratiet, elektronisk demokrati

21.06.2022

21.06.2025

Borgernes Folkeparti

21.06.2022

21.06.2025

Fredspartiet2

21.06.2022

21.06.2025

Fælles Partiet

27.06.2022

27.06.2025

Motorpartiet

31.08.2022

31.08.2025

Socialisterne

31.08.2022

31.08.2025

Det Etiske Folkeparti

31.08.2022

31.08.2025

Bacon og øl partiet

31.08.2022

31.08.2025

De Upartiske

31.08.2022

31.08.2025

Cirklen

31.08.2022

31.08.2025

Klamhedsteknokraterne

31.08.2022

31.08.2025

KIS - Klimakampens Internationale Socialister

31.08.2022

31.08.2025

Vodka Partiet

31.08.2022

31.08.2025

Hjertetsparti

31.08.2022

31.08.2025

Grøn Alliance1

31.08.2022

31.08.2025

Arbejderpartiet

31.08.2022

31.08.2025

Folke Demokrater

31.08.2022

31.08.2025

Utopisterne

03.10.2022

03.10.2025

Ny Agenda

03.10.2022

03.10.2025

Folkets-Nation

03.10.2022

03.10.2025

Sol Partiet

03.10.2022

03.10.2025

Aktive Demokrater

03.10.2022

03.10.2025

Det gode parti

03.10.2022

03.10.2025

Planetens Børn

03.10.2022

03.10.2025

Hjemme partiet

03.10.2022

03.10.2025

Stram Kurs

03.10.2022

03.10.2025

Tænk Dansk

03.10.2022

03.10.2025

De Ordentlige

03.10.2022

03.10.2025

Liste Om

05.12.2022

05.12.2025

Millionpartiet

05.12.2022

05.12.2025

Allierede Demokratiske Parti

05.12.2022

05.12.2025

Centrum Demokraterne

05.12.2022

05.12.2025

Politisk Hjemløs

05.12.2022

05.12.2025

Danmark 2.0

05.12.2022

05.12.2025

Vores Alliance

05.12.2022

05.12.2025

KD – Kristendemokraterne

05.12.2022

05.12.2025

Velstandspartiet Jorden Frihed Kundskab

05.12.2022

05.12.2025

Liberalt Centrum

05.12.2022

05.12.2025

Dansk Pirat Parti

05.12.2022

05.12.2025

Kammeraterne

05.12.2022

05.12.2025

Direkte

05.12.2022

05.12.2025

Sundhedspartiet

05.12.2022

05.12.2025

Sports- & Foreningspartiet

05.12.2022

05.12.2025

Fremskridtspartiet

21.12.2022

21.12.2025

Demokratisk Balance

02.02.2023

02.02.2026

De Socialliberale

02.02.2023

02.02.2026

Flex

02.02.2023

02.02.2026

Folkepartiet for Fred og Frihed

02.02.2023

02.02.2026

Libertarianer2

02.02.2023

02.02.2026

Vi er Folket – som vil Danmark

19.04.2023

19.04.2026

PHD Partiet Hansen Danmark

19.04.2023

19.04.2026

Lønmodtagerpartiet

19.04.2023

19.04.2026

Ny Generation

19.04.2023

19.04.2026

Dansk Teknokratisk parti

19.04.2023

19.04.2026

Demokratisk Velfærdsparti

19.04.2023

19.04.2026

Futoria

19.04.2023

19.04.2026

LegaliseretMagtmisbrug

19.04.2023

19.04.2026

Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti

19.04.2023

19.04.2026

Køernes Befrielsesfront2

19.04.2023

19.04.2026

Det Republikanske Folkeparti

13.06.2023

13.06.2026

Demokraterne – hele Danmark skal leve

13.06.2023

13.06.2026

Demokratiske Mimoser

13.06.2023

13.06.2026

Solidaritets Partiet

13.06.2023

13.06.2026

Danmarks Socialliberale Parti – Frie Demokrater

13.06.2023

13.06.2026

Handlingspartiet

13.06.2023

13.06.2026

Politisk Revolution – Danmark styret via afstemninger

13.06.2023

13.06.2026

Opposition Danmark Partiet

07.09.2023

07.09.2026

Scientific Party

07.09.2023

07.09.2026

Folkets Borgerløn

07.09.2023

07.09.2026

Midterpartiet

07.09.2023

07.09.2026

Stabilt Demokrati

07.09.2023

07.09.2026

Visionær Alliance

07.09.2023

07.09.2026

Veritalismen1

07.09.2023

07.09.2026

Forældrepartiet

07.09.2023

07.09.2026

GrønFremtid

07.09.2023

07.09.2026

Frit Fællesskab

07.09.2023

07.09.2026

Realistisk

18.09.2023

18.09.2026

Nationalistisk Parti

02.11.2023

02.11.2026

Udsattepartiet

02.11.2023

02.11.2026

Dicillin Partiet

02.11.2023

02.11.2026

Hampepartiet

02.11.2023

02.11.2026

Fønix Partiet

02.11.2023

02.11.2026

hjemsendelses partiet

02.11.2023

02.11.2026

Forandringspartiet.dk

02.11.2023

02.11.2026

Velfærdspartiet for ældres og børns værdighed.

02.11.2023

02.11.2026

Baldisterne

07.12.2023

07.12.2026

Ansvarspartiet

07.12.2023

07.12.2026

Genindfør Store bededag

07.12.2023

07.12.2026

Frihed og Velstand

07.12.2023

07.12.2026

Samfundsborgerne

07.12.2023

07.12.2026

Ægte Rødt

20.02.2024

20.02.2027

Demokratisk Alliance

20.02.2024

20.02.2027

Det Meningsfyldte Samfund

20.02.2024

20.02.2027

Jordskredspartiet

20.02.2024

20.02.2027

Pensionisternes Parti

20.02.2024

20.02.2027

Fremtidspartiet (FP) - Gør Danmark bedre

20.02.2024

20.02.2027

Nihilisterne

20.02.2024

20.02.2027

Demokratisk Fremtid

20.02.2024

20.02.2027

Folkepartiet for Skrankepaver og Papirnussere

20.02.2024

20.02.2027

Elin - Energibalance Logistisk Innovation Nybrud

20.02.2024

20.02.2027

Verdensdemokraterne

20.02.2024

20.02.2027

Grundlovspartiet.dk

20.02.2024

20.02.2027

National-Libertær Alliance

20.02.2024

20.02.2027

Borgerstemme

24.04.2024

24.04.2027

Ny Balance - Børn og Fædrepartiet

24.04.2024

24.04.2027

Partiet Samfundssind for Frihed

24.04.2024

24.04.2027

Protest i mangel af bedre

24.04.2024

24.04.2027

Ny Retning

24.04.2024

24.04.2027

Højre, Danmarks Kristelige Parti

24.06.2024

24.06.2027

Fair Trygt Danmark

24.06.2024

24.06.2027

Sund Fornuft

24.06.2024

24.06.2027

Nu er det nok

24.06.2024

24.06.2027

Partiet – Den Store Plan

24.06.2024

24.06.2027

CP Children Prioritized2

24.06.2024

24.06.2027

Grønne Demokrater

24.06.2024

24.06.2027

Nye Borgerlige

24.06.2024

24.06.2027

Patriotpartiet

24.06.2024

24.06.2027

Radikale Socialister

24.06.2024

24.06.2027

1 Godkendt med henblik på anmeldelse til deltagelse i Europa-Parlamentsvalg

2 Godkendt med henblik på anmeldelse til deltagelse i folketingsvalg og Europa-Parlamentsvalg