Opstilling som kandidat til valg til Europa-Parlamentet

I Danmark skal der vælges 15 medlemmer til Europa-Parlaments­valget.

Hvem kan stille op til Europa-Parlamentsvalget den 9. juni 2024? 

Enhver, der har valgret til Europa-Parlamentsvalg i Danmark, og som den 21. april 2024 (7 uger før valgdagen) opfylder valgretsbetingelserne bortset fra aldersbetingelsen, er som udgangspunkt også valgbar til Europa-Parlamentet.

Herboende EU-borgere kan stille op som kandidater til valget i Danmark på samme betingelser som danske kandidater.

Man må dog ikke være straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør den pågældende uværdig til at være medlem af Europa-Parlamentet.

For statsborgere fra de øvrige EU-lande gælder endvidere den betingelse, at de ikke må have fortabt valgbarheden i deres hjemland ved en civil eller strafferetlig afgørelse i hjemlandet.

Udlændinge, der er udvist ved endelig dom eller afgørelse (efter udlændingelovens §§ 22-24 eller §§ 25-25 c), har ikke valgret.

Man kan dog altid stille op til valget, uanset om nogen måtte gøre indsigelser om manglende valgbarhed, da beslutningen om valgbarhed først skal træffes, når den pågældende er blevet valgt ind. Spørgsmålet om valgbarhed afgøres af Folketinget.

Hvilke partier kan man stille op for? 

Kandidater til valget kan opstilles af de partier, der har ret til at deltage i valg til Europa-Parlamentet.   

Opstillingsberettigede partier til Europa-Parlamentsvalget   

Kandidaterne for hvert parti opføres på en kandidatliste, som partiet skal indlevere til indenrigs- og sundhedsministeren senest søndag den 21. april 2024 kl. 12 (syv uger før valget). Du finder nærmere oplysninger om indlevering af kandidatlister og den formular, som du skal anvende, til højre for denne tekst under "Læs mere".

Herboende EU-borgeres opstilling til valg i Danmark 

Ønsker du at stille op til valget i Danmark, skal du i en særskilt erklæring, der indleveres samtidig med kandidatlisten, angive

  1. Dit statsborgerskab og bopæl (adresse) i Danmark
  2. at du ikke samtidig opstiller som kandidat til valget i en af de øvrige medlemsstater i EU, og
  3. i hvilken valgkreds eller kommune du eventuelt senest var optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i hjemlandet

Erklæringen skal angives på en formular, der er godkendt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, og som findes til højre for denne tekst under "Læs mere".

Erklæringen vil blive sendt til dit hjemland for at indhente oplysninger om din valgbarhed.