Hvordan danner jeg et nyt parti?

På denne side kan du finde svar på, hvordan et nyt parti bliver opstillingsberettiget - og dermed har ret til at komme på stemmesedlen - til folketingsvalg eller Europa-Parlamentsvalg.

Hvordan får jeg et nyt parti på stemmesedlen?

Hvis du ønsker at danne et nyt parti, som skal stille op til folketingsvalg og/eller Europa-Parlamentsvalg, skal du først have partinavnet godkendt af Valgnævnet. Derefter skal du indsamle et bestemt antal vælgererklæringer og til sidst anmelde partiet for indenrigs- og sundhedsministeren. Herefter vil partiet være opstillingsberettiget, hvilket betyder, at partiet har ret til at komme på stemmesedlen til det næste folketingsvalg og/eller Europa-Parlamentsvalg.

Første skridt: Godkendelse af partinavn

Det første skridt på vejen mod at få et nyt parti opstillingsberettiget til folketingsvalg og/eller Europa-Parlamentsvalg er godkendelse af partinavnet hos Valgnævnet. Den forudgående godkendelse af partinavnet har bl.a. til formål at sikre, at vælgerne ikke forveksler partierne på stemmesedlen, når der er valg.

Enhver, der har valgret (stemmeret), kan ansøge om at få godkendt et nyt partinavn hos Valgnævnet. Du ansøger ved at udfylde dette skema til ansøgning om nyt partinavn til folketingsvalg og dette skema til ansøgning om nyt partinavn til Europa-Parlamentsvalg. Det er obligatorisk at anvende ansøgningsskemaet, og det er vigtigt, at du udfylder alle felter, der ikke er mærket som valgfri. Ellers kan Valgnævnet ikke behandle din sag.

Vi opfordrer til, at du sender det udfyldte ansøgningsskema via e-Boks. Du kan også sende skemaet via e-post til valg@im.dk. Det anbefales, at du sender det sikkert (krypteret). Læs her hvordan.

Hvis du vil sende det udfyldte ansøgningsskema som fysisk brev, kan du sende det til:

Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Att. Valgnævnet
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Du kan læse mere om det uafhængige Valgnævn her.

Hvilke partinavne kan ikke godkendes?

Reglerne om godkendelse af partinavne for nye partier findes i folketingsvalglovens § 13 (lovbekendtgørelse nr. 294 af 7. marts 2022).

Valgnævnet kan ikke godkende et partinavn, som allerede er godkendt af Valgnævnet eller benyttes af et parti, som er opstillingsberettiget. Valgnævnet kan heller ikke godkende et partinavn, som kan forveksles med disse partinavne. Inden du sender ansøgningsskemaet til Valgnævnet, er det derfor altid en god idé at undersøge, hvilke partinavne som allerede er godkendt af Valgnævnet eller benyttes af et parti, som er opstillingsberettiget. Du kan finde en liste over disse partinavne i Partinavneregistret her.

Valgnævnet kan heller ikke godkende et partinavn, som er - eller kan forveksles med - navnet på et parti, der tidligere har været opstillingsberettiget til Folketinget, medmindre der er gået mindst 5 valgperioder, siden partiet sidst deltog i folketingsvalg. Tilsvarende kan Valgnævnet ikke godkende et partinavn, som er - eller kan forveksles med - navnet på et parti, der tidligere har været opstillingsberettiget til Europa-Parlamentsvalg, medmindre der er gået mindst 4 valgperioder, siden partiet sidst deltog i Europa-Parlamentsvalg.

Hvis et partinavn består af et navn, som en anden har eneret til - det kan f.eks. være et varemærke eller lignende - kan Valgnævnet som udgangspunkt heller ikke godkende partinavnet. Partinavnet kan kun godkendes, hvis indehaveren af eneretten giver samtykke til, at partiet kan bruge navnet.

Derudover følger det af Valgnævnets praksis, at Valgnævnet ikke godkender partinavne, der indeholder anstødelige ord eller strider mod acceptabel sprogbrug. Valgnævnet godkender heller ikke partinavne, der primært består af et enkelt bogstav eller en ren bogstavkombination uden selvstændig betydning. Valgnævnet godkender tilsvarende ikke partinavne, der er fremhævet med særlige kendetegn, og som f.eks. kan fange vælgernes opmærksomhed på stemmesedlen. Endelig godkender Valgnævnet ikke partinavne, som alene består af almene fællesbetegnelser, der indgår i flere partinavne.

Valgnævnet vil i sagerne altid træffe afgørelse ud fra en konkret vurdering.

Valgnævnets praksis i partinavnesager er beskrevet nærmere i Valgnævnets beretninger, som kan findes her.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt et partinavn kan godkendes, og har brug for vejledning, kan du ringe til Indenrigs- og Sundhedsministeriet på tlf. 72 26 90 00 og bede om at tale med Valgenheden.

Andet skridt: Indsamling af vælgererklæringer

Når Valgnævnet har godkendt partinavnet, opretter Indenrigs- og Sundhedsministeriet en indsamling for partiet på vælgererklæringsportalen, som kan findes her. Her skal partiet indsamle et bestemt antal vælgererklæringer for at blive opstillingsberettiget. En vælgererklæring er en tilkendegivelse fra en stemmeberettiget borger (en vælger) om, at vedkommende støtter et bestemt partis opstilling til Folketinget eller Europa-Parlamentet.

Hvis partiet ønsker at blive opstillingsberettiget til folketingsvalg, skal partiet indsamle vælgererklæringer fra et antal vælgere, der mindst svarer til 1/175 af samtlige gyldige stemmer, der blev afgivet ved det sidste folketingsvalg. Ved folketingsvalget den 1. november 2022 blev der afgivet 3.533.951 gyldige stemmer. Et nyt parti skal derfor for tiden indsamle mindst 20.195 vælgererklæringer for at kunne blive opstillingsberettiget til folketingsvalg.

Hvis partiet ønsker at blive opstillingsberettiget til Europa-Parlamentsvalg, skal partiet indsamle vælgererklæringer fra et antal vælgere, der mindst svarer til 2 procent af samtlige gyldige stemmer, der blev afgivet ved det sidste folketingsvalg. Et nyt parti skal derfor for tiden indsamle mindst 70.680 vælgererklæringer for at kunne blive opstillingsberettiget til Europa-Parlamentsvalg.

Valgnævnets godkendelse af et partinavn gælder i 3 år. Godkendelsen kan under særlige omstændigheder forlænges med 1 år. Hvis partiet ikke inden for godkendelsesperioden har indsamlet det nødvendige antal vælgererklæringer, ophører godkendelsen. Derefter vil andre kunne få godkendt partinavnet - eller et lignende partinavn. Ved udløbet af godkendelsen vil partinavnet blive slettet fra Partinavneregistret, partiets indsamling på vælgererklæringsportalen vil blive lukket og de indsamlede vælgererklæringer slettet.

Tredje skridt: Anmeldelse af partiet

Når partiet - inden for godkendelsesperioden af partinavnet - har indsamlet det nødvendige antal vælgererklæringer, kan det afslutte indsamlingen og ansøge indenrigs- og sundhedsministeren om at blive opstillingsberettiget. Dette kaldes en partianmeldelse og skal ske senest kl. 12 femten dage før valgdagen for så vidt angår folketingsvalg og senest kl. 12 otte uger før valgdagen for så vidt angår Europa-Parlamentsvalg.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet vil gennemgå partianmeldelsen og bl.a. tjekke, om vælgererklæringerne er gyldige. Hvis anmeldelsen kan godkendes, vil partiet herefter være opstillingsberettiget til det førstkommende folketingsvalg og/eller Europa-Parlamentsvalg, dog mindst i 18 måneder fra datoen for partianmeldelsen for så vidt angår folketingsvalg. At partiet er opstillingsberettiget betyder, at partiet har ret til at opstille kandidater og komme på stemmesedlen i hele landet.

Det er først, når partiet er opstillingsberettiget, at det får tildelt en bogstavbetegnelse.