Kommunalvalget på Færøerne den 10. november 2020

Brevstemmeafgivning til kommunalvalget på Færøerne den 10. november 2020 

Færøske vælgere, der midlertidigt opholder sig i Danmark, men har fast bopæl på Færøerne, har mulighed for at brevstemme til kommunalvalget på Færøerne den 10. november 2020 her i Danmark fra den 10. juli 2020.

Hvor kan man brevstemme i Danmark til kommunalvalget på Færøerne?

Færøske vælgere kan brevstemme på ethvert borgerservicecenter eller folkeregister i Danmark.

Færøske vælgere, der er indlagt på et sygehus i Danmark, har mulighed for at brevstemme på sygehuset.

Færøske vælgere, der indsat i institutioner under Kriminalforsorgen i Danmark, f.eks. i fængsler og arresthuse, har også mulighed for at brevstemme i det pågældende fængsel eller arresthus.

Hvornår er sidste frist for at brevstemme?

Det er muligt at brevstemme indtil dagen før kommunalvalget. Brevstemmen skal dog for at tælle med i valgopgørelsen være kommet frem til den respektive valgbestyrelse på Færøerne, inden afstemningen begynder på valgdagen den 10. november 2020. En brevstemme sendes med almindelig post.

Mere information

Social- og Indenrigsministeriet har sendt brevstemmemateriale til alle kommuner, Kriminalforsorgen og udvalgte sygehuse. Ekstra eksemplarer af brevstemmemateriale kan rekvireres ved henvendelse til ministeriet på valg@sim.dk.

Yderligere information om brevstemmeafgivning til kommunalvalget på Færøerne den 10. november 2020 kan findes i Social- og Indenrigsministeriets breve af 29. juli 2020 til alle kommuner, Kriminalforsorgen og udvalgte sygehuse. Der er også en vejledning om at brevstemme ved færøske valg og en oversigt med postadresser til de færøske kommuner.